vrijdag, 16. september 2005 - 8:05

Geen taxi's meer op De Neude

Utrecht

Gemeente Utrecht verplaatst de vier taxistandplaatsen op de Neude naar de Lange Viestraat. Ook komen er op die locatie nog vier extra taxiplekken bij. Met het verplaatsen en uitbreiden van de halteplaatsen voor taxi's wil Gemeente Utrecht de veiligheid in het centrum verbeteren.
<BR>Op de Lange Viestraat komt ruimte voor in totaal acht taxi&#039;s. De vier taxiplekken op de Neude verdwijnen. De taxistandplaatsen op de Neude veroorzaken namelijk verkeersonveilige situaties, omdat wachtende taxi&#039;s te vaak het fietspad langs de Potterstraat en de HOV-busbaan blokkeren. De Neude trekt ook veel uitgaanspubliek dat op zoek is naar een taxi. Door deze concentratie van uitgaanspubliek en taxi&#039;s is er regelmatig overlast.

De extra handhaving door de politie heeft niet geleid tot een verbetering van de situatie. Door het weghalen van de taxistandplaatsen op de Neude en uitbreiding van plaatsen verspreid over de binnenstad verwacht Gemeente Utrecht dat de verkeersveiligheid zal verbeteren en de overlast door uitgaanspubliek zal afnemen.

Om de taxistandplaatsen beter zichtbaar te maken voor klanten, krijgen alle standplaatsen een zuil met verlichting. Het uitgaanspubliek wordt via de media en met posters en bierviltjes in cafés en restaurants geattendeerd op de nieuwe situatie.
Provincie:
Tag(s):