zaterdag, 1. juli 2006 - 11:20

Aanbesteding ondertunneling A2 kan beginnen

Maastricht

Minister Karla Peijs, gedeputeerde Mat Vestjens (Provincie Limburg), wethouder Wim Hazeu (Maastricht) en wethouder Jo Dejong (Meerssen) hebben afgelopen donderdag de samenwerkingsovereenkomst voor de ondertunneling van de A2 in Maastricht ondertekend. Hiermee zijn alle rechten, plichten en risico’s voor realisatie van het project vastgelegd, en kan de aanbestedingsprocedure starten.

Voor de ombouw van de huidige A2-passage tot autosnelweg moet een zogenaamde Tracé/MER-procedure van het Rijk worden doorlopen. Op basis van uitgebreid onderzoek heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat nu gekozen voor een tunneltracé door de stad. Voor dit tracé zullen in de komende tijd door marktpartijen tunnelvarianten ontwikkeld worden, die in de tweede fase van het milieueffectrapport (MER) op hun effecten onderzocht worden. Mede namens haar collega van VROM heeft zij de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Met de keuze voor een tunneltracé door de stad komt een einde aan tientallen jaren discussie over de beste ligging voor de nieuwe autosnelweg én eerdere tracéwetprocedures die op niets uitliepen, omdat er geen geld was. Deze keer hebben –sinds 2003- het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen parallel aan de tracé/MER-, bestemmingsplan- en aanbestedingsprocedure gezorgd voor een gezamenlijke financiering van het project en van een gezamenlijke projectorganisatie. De onderhandelingen zijn nu afgesloten met de huidige samenwerkingsovereenkomst.

In de samenwerkingsovereenkomst is overeenkomstig het bestuurlijk akkoord van afgelopen februari een projectbudget van 631,3 miljoen euro vastgesteld. Het budget is in februari verhoogd om de extra kosten voor een toekomstvaste, bredere tunnel, extra onderzoek naar aanpak van luchtkwaliteit, grondwaterstromen en bodemgesteldheid, en kosten voor de planfase te kunnen financieren.

Het project zal in 2016 worden opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):