vrijdag, 15. september 2006 - 10:08

Arnhemse politiek in actie tijdens Live for Life-festival

Arnhem

Alle Arnhemse politieke partijen (D66, Christenunie, Groenlinks, Zuid Centraal, SP, PvdA, VVD, Pro Arnhem en CDA) hebben de handen ineen geslagen om in het kader van Live for Life een actie te starten om meer jongeren te betrekken bij de politiek. De partijen dagen jongeren uit een ‘Live for Life’-voorstel te bedenken, uit te werken en opzoek te gaan naar medestanders.

De drie meest geïnspireerde en breed gesteunde voorstellen worden door een jury uitgekozen. Deze worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad beslist dan welke van de drie een bedrag van € 5.000 krijgt om het idee uit te voeren. Schoolklassen en schoolverenigingen worden uitdrukkelijk uitgenodigd een uitgewerkt idee in te leveren.

Tot op heden bleek de Arnhemse politiek echter nog niet betrokken bij dit belangrijke evenement. Reden voor D66 om het initiatief te nemen voor een politieke bijdrage van de Arnhemse raad. Naast het beschikbaar stellen van geld voor het beste Live for Life-voorstel zullen de politieke partijen ook aanwezig zijn tijdens het festival zelf op 24 september. Tussen 13.00 en 20.00 kunt u met ze in gesprek bij de politieke stand op de markt in Arnhem.

Waaraan moet een Live for Life voorstel voldoen?
Het voorstel dient een uitwerking van het idee (enkele A-4tjes) te bevatten, plus naam, adres, telefoonnummer, email van de indiener en zoveel mogelijk handtekeningen van mensen die het voorstel ondersteunen.

Het idee moet voor €5.000 uit te voeren zijn en mag geen privé-belang dienen. Uiteraard moet het om een ‘Live for Life’-voorstel gaan: jongeren kennis laten maken met elkaars cultuur, muziek, maar vooral met elkaar.
Het voorstel (met bijlagen) moet voor 31 december opgestuurd worden naar de griffie gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem onder vermelding van Live for Life.
De voorstellen die door de jury uitgekozen zijn, worden op 8 januari bekend gemaakt op www.arnhem.nl en www.liveforlife.nl

Voorbeelden van ideeën zijn:

· Span een lijn met vlaggen van alle nationaliteiten, waarvan er meer dan 10 in Arnhem wonen over het marktplein.

· Organiseer met je school een multiculturele picknick in een van Arnhemse parken

· Of bedenk een in het oog springende activiteit op 21 maart: de internationale dag tegen racisme en discriminatie.

Live for Life is het grootste gratis toegankelijke multiculturele muziek-, dans-, sport-, en werkfestival in Gelderland/Arnhem. Dit festival geeft uitdrukking aan de wens van vele jongeren om te werken aan een multiculturele samenleving. Naast feestelijkheden worden er vele andere activiteiten georganiseerd voor en door jongeren om de maatschappelijke betrokkenheid te versterken.
Provincie:
Tag(s):