donderdag, 6. april 2006 - 9:56

Boer vervoert illegaal melk

Roermond

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 31 maart een agrarisch ondernemer uit Midden-Limburg aangehouden, die illegaal melk vervoerde. Uit onderzoek is gebleken dat de ondernemer zelf geen melkvee heeft, maar wel een zogenoemd melkquotum voor 46 duizend kilo melk.

Met het ophalen en overpompen van melk probeerde hij zijn quotum vol te melken. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor het illegaal vervoeren van melk.

Bij minimaal één melkveebedrijf heeft de agrarisch ondernemer meerdere malen melk opgehaald. Op deze manier heeft hij bijna 43 duizend liter overgepompt naar zijn eigen melktank. Vervolgens is het als eigen melk verkocht aan een zuivelfabriek. Tegen de melkproducent waar de melk is opgehaald, zal ook proces-verbaal worden opgemaakt voor het leveren van de melk. Tevens wordt gekeken of deze melkproducent de superheffing probeerde te ontduiken.
Provincie:
Tag(s):