maandag, 20. november 2006 - 16:27

Convenant om schooluitval tegen te gaan

Heerlen

Minister Maria van der Hoeven van Onderwijs en wethouder Riet de Wit hebben vandaag een convenant ondertekend om het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) in de regio terug te dringen. In de regio Parkstad, Maastricht/Mergelland en Westelijke Mijnstreek waren 5631 VSV’ers in het schooljaar 2004/2005. In het schooljaar 2006/2007 moet dit aantal 10 procent lager zijn. Voor iedere VSV’er minder keert het ministerie een bedrag van € 2000,- uit.

Het aantal VSV’ers in de regio Parkstad, Maastricht/Mergelland en Westelijke Mijnstreek is relatief hoog, ten opzichte van andere delen van het land. Daarom krijgt de regio nu samen met 11 andere regio’s extra geld van het ministerie.

Het risico van voortijdig schoolverlaten is het grootst op de lagere niveaus van het VMBO en het MBO. De Tripool gemeenten (Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen) hebben dan ook gezamenlijk maatregelen getroffen die met name op deze risicogroepen gericht zijn.
Zo krijgen 3e jaars VMBO-leerlingen voorlichtingslessen om doorstroming naar het MBO te bevorderen. Daarnaast wordt bewaakt dat leerlingen die de overstap naar MBO willen maken, ook daadwerkelijk in het MBO ingeschreven staan.

Leerlingen die niet meer op school ingeschreven staan, worden aangeschreven, om inzicht te krijgen in hun dagbesteding en hen te stimuleren om alsnog terug te keren naar school. Op de VMBO-scholen zijn er bovendien zorgadviesteams die nagaan welke leerlingen risico lopen om voortijdig van school af te gaan en wat er nodig is om dit te voorkomen. Op het MBO zijn die in oprichting. Tot slot worden VSV’ers die zich bij het CWI melden voor een uitkering, aangespoord om terug naar school te gaan of om studie en werk te combineren.
Provincie:
Tag(s):