woensdag, 6. december 2006 - 18:58

Kerkrade verbetert toegankelijkheid

Kerkrade

De gemeente Kerkrade is druk bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare ruimten voor minder valide personen. De gemeente is hiermee in 2004 begonnen en in 2009 moeten alle openbare ruimten en gebouwen voor deze doelgroep makkelijk toegankelijk zijn. Voor het welslagen van deze transformatie is destijds zelfs een ambtenaar Toegankelijkheid benoemd.

Na onderzoek en overleg met belangengroeperingen werd gestart met de aanleg van op- en afritten in het centrum en de subcentra. Naast de afhandeling van diverse klachten is zowel de bereikbaarheid van een aantal parkeerautomaten als de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen en woningcomplexen verbeterd, zo meldt wethouder Krewinkel van Kerkrade.

In de periode tot en met 2009 zullen alle nog ontbrekende voorzieningen binnen de openbare ruimte worden aangelegd. De op- en afritten worden afgemaakt en waar nodig zullen hellingbanen worden aangelegd. Tevens zal in het centrum een toegankelijk openbaar toilet worden gerealiseerd.

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van busstations en bushaltes. Na afronding van dit onderzoek worden de noodzakelijke aanpassingen gerealiseerd.

Volgens wethouder Krewinkel pakken de verbeteringen niet alleen gunstig uit voor mensen in een rolstoel of scootmobiel, maar ook voor mensen met kinderwagens, winkelwagens en rollators.
Provincie:
Tag(s):