woensdag, 20. september 2006 - 16:39

Maatregelen tegen legionella in Forum Waterwin

Utrecht

In Kindercluster Waterwin, een multifunctioneel gebouw in Leidsche Rijn, is tijdens een controle de aanwezigheid van de legionellabacterie geconstateerd. In de waterleiding van het gebouw is een verhoogde concentratie aangetroffen, die de toelaatbare norm overschrijdt. Er is geen gevaar voor drinkwater, wel voor risico tijdens bijvoorbeeld douchegebruik. De gemeente Utrecht is eigenaar van het gebouw en heeft vandaag direct na constatering de eerste maatregelen getroffen. Alle douches in het gebouw zijn op advies van de GG&GD afgesloten. Daarmee is het gevaar van besmetting tegengegaan. De kans dat de huidige gebruikers zijn besmet is klein tot nihil.

Inmiddels zijn de directeuren van de drie basisscholen telefonisch en schriftelijk geïnformeerd dat de besmetting is geconstateerd. De ouders van de kinderen worden morgenochtend via een brief op de hoogte gesteld. Ook de andere gebruikers van het pand, de directeuren van wijkwelzijnsorganisatie DOENJA, het Utrechts Centrum voor de Kunsten en de Bibliotheek zijn geïnformeerd.

De gemeente heeft volgens de procedure vandaag bij het Ministerie van VROM melding gemaakt van de besmetting. Op advies van de GG&GD is besloten om de douches niet meer te gebruiken, totdat het probleem is opgelost. De gemeente zal samen met de installateur de technische maatregelen uitvoeren en het probleem oplossen.

In maart 2005 is in Waterwin ook een verhoogde concentratie van de legionellabacterie geconstateerd. Onderzocht wordt waarom er nu opnieuw sprake is van verhoogde concentraties
Provincie:
Tag(s):