maandag, 8. mei 2006 - 12:58

Middelburg krijgt buurtbemiddelaar

Middelburg

Middelburg krijgt vanaf 1 september een project voor buurtbemiddeling. Mensen met buurt- of burenproblemen kunnen een neutrale buurtbemiddelaar inschakelen om een vastgelopen conflict weer bespreekbaar te maken.

Een burenruzie kan het woonplezier behoorlijk verstoren. Wat is begonnen met een kleine irritatie over bijvoorbeeld geluidhinder of storend gedrag kan soms in een korte tijd enorm uit de hand lopen. Beide partijen kunnen geholpen worden door iemand die de druk van de ketel haalt en beide partijen met elkaar in gesprek brengt. Hier komt de buurtbemiddelaar in beeld.

Van de buurtbemiddelaar wordt gevraagd goed te luisteren naar de betrokkenen, vertrouwen te winnen en de emoties van partijen gezamenlijk bespreekbaar te maken. Dat biedt partijen de kans om er samen uit te komen.

De middeling wordt verricht door speciaal getrainde onafhankelijke vrijwilligers. Paul Tijssen, landelijk coördinator van buurtbemiddelingsprojecten in Nederland, gaat op verzoek van de Stuurgroep Buurtbemiddeling Middelburg het buurt-bemiddelingsproject opzetten. De buurtbemiddeling gaat in Middelburg voorlopig drie jaar draaien.

Partners in het project buurtbemiddeling Middelburg zijn: de gemeente, woningcorporatie Woongoed Middelburg, welzijnsstichting Welzijn Middelburg en de politie.
Provincie:
Tag(s):