vrijdag, 23. juni 2006 - 18:06

Officiële opening Napoleonsbaan Haelen

Haelen

Vrijdag om 18.00 uur is de gereconstrueerde Napoleonsweg in Haelen officieel in gebruik genomen. Rijkswaterstaat en gedeputeerde herman Vrehen hebben samen met burgemeester Smeets en wethouder Walraven van de gemeente Haelen de openingshandeling volbracht.

De oude Napoleonsweg is op de schop gegaan. De nieuwe omleiding ligt nu buiten het dorp. De aanleg van deze omleiding maakte deel uit van maatregelen die zijn uitgevoerd in het kader van de realisatie van Rijksweg 73-Zuid. Rijkswaterstaat en de provincie Limburg leverden een belangrijke financiële bijdrage aan deze reconstructie. De oude Napoleonsweg van het Rijk is nu van de gemeente Haelen en is binnen het dorp gehaald. Nu dient hij als dorpsstraat en lokale weg.

De gerealiseerde reconstructie is de belangrijkste voorwaarde voor de stedelijke vernieuwing van het ernaast gelegen gebied. De gemeente Haelen heeft nieuwe vestigingsmogelijkheden voor bedrijven op Windmolenbos gerealiseerd. Wegkwijnende commerciële bedrijfsgebouwen aan de oude Napoleonsweg zijn en worden gesloopt wat tot een functieverandering leidt. In de omgeving van de oude Napoleonsweg zien we een functiewijziging van bedrijven naar woningbouw.

Door de stedelijke vernieuwing zijn woon- en leefomstandigheden ingrijpend verbeterd. De betere verkeersafwikkeling en het behoud van de voorzieningen zorgen ervoor dat bewoners van de oude Napoleonsweg er een stuk beter kunnen leven. Niet alleen voor de gemeente Haelen is dit van groot belang, maar ook voor de Provincie Limburg in haar streven naar vitale wijken en buurten.
Provincie:
Tag(s):