zaterdag, 1. juli 2006 - 9:42

Vervolg archeologisch onderzoek Vredenburgplein en Rijnkade

Utrecht

In mei 2006 is de gemeente Utrecht gestart met archeologisch onderzoek naar kasteel Vredenburg en de stadsmuur. Dit onderzoek wordt in juli volgens planning voortgezet. Op verschillende locaties leggen archeologen de ondergrond in smalle stroken bloot. De studie moet duidelijk maken of en waar er bijzondere resten in de grond liggen. Partijen die straks gaan bouwen in het Stationsgebied aan het Vredenburgplein en de Catharijnesingel gebruiken deze informatie bij het ontwerpen van de nieuwe gebouwen en infrastructuur.

Aan de Catharijnebaan worden delen van de stadsmuur blootgelegd. De kennis die hiermee wordt opgedaan is belangrijk voor de aanleg van de kades van de toekomstige Catharijnesingel. Daarna gaan de archeologen naar het Vredenburgplein. Begin mei onderzochten zij daar al de grond bij de fietsenstalling en bij het Muziekcentrum. De grond bij de fietsenstalling gaat nu weer open. De archeologen willen delen van de verdedigingsmuur van het kasteel verder bestuderen. Tenslotte komen delen van de kasteelmuur bij het Vredenburgplein en Rijnkade even boven de grond.
Provincie:
Tag(s):