vrijdag, 6. oktober 2006 - 15:24

Wonen boven winkels

Terneuzen

Om wonen boven winkels te stimuleren en zo de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten, kunnen ondernemers met winkelpanden in de Noordstraat en omgeving in Terneuzen in aanmerking komen voor een gratis haalbaarheidsonderzoek. De gemeente en stichting Clavis stellen hiervoor gezamenlijk € 50.000,00 beschikbaar.

Boven de winkelpanden bevinden zich nu veel leegstaande ruimtes. De gemeente Terneuzen en stichting Clavis willen graag het wonen boven winkels aantrekkelijker maken en daarmee de leefbaarheid in het winkelgebied vergroten. Zij bieden daarom de ondernemers de mogelijkheid om kosteloos een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren.

Een ondernemer krijgt, naast inzicht in de bouwkundige, financiële en juridische consequenties, mede dankzij deskundige ondersteuning van De Ruyter Advies, inzicht in de financiële haalbaarheid van de realisatie van één of meerdere woningen boven de winkel.

Ook stichting Clavis kan desgewenst faciliterend optreden bij de aanvraag van een bouwvergunning, de uitvoering van de verbouwing en de verhuur.

Uit een pilot, waarbij haalbaarheidsstudies zijn uitgevoerd bij Van der Meer Damesmode (Noordstraat 29) en Young style (Markt 4), blijkt dat de resultaten positief zijn: er kan (met de nodige bouwkundige aanpassingen) prima gewoond worden boven deze winkels. Hiermee is de eerste stap in de goede richting gezet. Dit hoopvolle resultaat is voor de gemeente en stichting Clavis aanleiding om hiervoor € 50.000,00 beschikbaar te stellen.

Ondernemers met winkelpanden in de Noordstraat en omgeving kunnen tot en met 21 november 2006 contact opnemen met stichting Clavis voor een oriënterend gesprek. Contactpersoon is de heer M. Jansen, tel: 0115-622 444.
Provincie:
Tag(s):