dinsdag, 7. maart 2006 - 9:54

Woudenberg scoort met lokaal bijstandsbeleid

Woudenberg

De gemeente Woudenberg behoort bij de beste tien (kleinere) gemeenten, waar het aantal uitkeringsgerechtigden in de periode 2001-2005 sterk is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeks- en adviesbureau APE. Op 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (Wwb) in werking getreden. Het doel van deze wet is, nog meer dan voorheen, dat werk boven inkomen wordt gesteld. De gemeente Woudenberg heeft de taak om inwoners die niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien in de eerste plaats te helpen bij het vinden van werk. De eigen verantwoordelijkheid van de inwoner staat hierbij centraal.

De gemeente Woudenberg biedt aan uitkeringsgerechtigden, personen met een nabestaanden- of halfwezenuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden ondersteuning bij arbeidsinschakeling, als zonder de inzet van deze ondersteuning het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid niet mogelijk is. De ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit activiteiten in het kader van een reïntegratietraject. Hierbij kan worden gedacht aan scholing, werkstages en detacheringsbanen. Bij het aanbieden van ondersteuning wordt bewust rekening gehouden met bijzondere doelgroepen en wordt de tijd, die inwoners besteden aan zorgtaken, in de afweging meegenomen. Op die manier biedt de gemeente maatwerk aan inwoners, zodat cliënten duurzaam werk vinden en daarmee zelfredzamer worden.

Reïntegratie van uitkeringsgerechtigden blijft van groot belang. De verbeterende economische situatie biedt kansen om ook in de komende jaren mensen duurzaam werk te laten vinden. De gemeente Woudenberg zal zich blijven inzetten voor inwoners, die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.
Provincie:
Tag(s):