dinsdag, 6. februari 2007 - 14:02

50 Miljoen extra voor opknapbeurt van Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam blij met investering Rijk in Noordelijke IJoevers
Het Rijk wil investeren in de Noordelijke IJ-oevers. Het gebied levert volgens het Rijk een belangrijke impuls voor de economie en de ruimtelijke kwaliteit. Het kabinet heeft besloten geld te reserveren voor onder meer de verbetering van de bereikbaarheid, bruggen, bodemsanering en de openbare ruimte.

De gemeente Amsterdam en het stadsdeel Amsterdam-Noord hebben ongeveer 50 miljoen aangevraagd bij het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Amsterdam heeft de plannen ingediend voor het industriële bedrijventerrein Buiksloterham (het gebied tussen de NDSM-werf en Overhoeks, het huidige Shell-terrein). De gemeente kan de plannen nu samen met het Rijk verder uitwerken, waarna over een definitieve rijksbijdrage wordt besloten.

De verantwoordelijke bestuurders zijn blij met de reservering. Stadsdeelvoorzitter Rob Post: “Met deze investering kunnen we de bereikbaarheid van het gebied verbeteren. De Buiksloterham wordt de komende jaren getransformeerd tot een uniek gemengd gebied met kleinschalige bedrijven (creatieve industrie, duurzaamheid, nautische sector) en 2000 woningen.� Wethouder Maarten van Poelgeest: “De Buiksloterham is de ontbrekende schakel tussen het stedelijke Overhoeks en cultuur- en mediaknooppunt NDSM. Amsterdam keert zich aan beide kanten van het IJ steeds meer naar het water. Dat geeft de stad een unieke uitstraling. De Noordelijke IJ-oevers zullen uiteindelijk internationale allure krijgen.�

Met het geld worden de kaden aan de Noordelijke IJ-oevers opgeknapt en wordt het Oeverpark van Overhoeks doorgetrokken tot de Buiksloterham. Ook komen er beweegbare bruggen over het Johan van Hasseltkanaal die het gebied toegankelijker maken.

Tot slot worden ook de Klaprozenweg en het Mosplein aangepakt. De gemeenteraad heeft afgelopen december een krediet van 99 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Buiksloterham. Ook Overhoeks, een nieuw stuk stad schuin tegenover Amsterdam CS, waarvan de eerste van de 2200 woningen in april in de verkoop zullen gaan, zal van de investeringen profiteren. De Buiksloterham, onderdeel van de Noordelijke IJ-oevers, is een van de vijf projecten waarvoor het kabinet in het kader van het FES geld heeft gereserveerd.
Provincie:
Tag(s):