zaterdag, 10. februari 2007 - 12:43

Aantal belwinkels afgenomen

Rotterdam

Het aantal belwinkels in Rotterdam is gedaald. In 2003 pleitte de PvdA ervoor om de wildgroei aan belwinkels tegen te gaan. Een combinatie van problemen bleek zich steeds rondom belwinkels te groeperen: overlast, criminaliteit, verarming van het winkelaanbod in een buurt en achterstallig onderhoud van de panden. Om de problemen tegen te gaan moest de overvloed aan belwinkels verminderd worden.

De gemeente heeft direct gehoor gegeven aan de signalen van de PvdA en heeft nieuw beleid ingezet om de wildgroei aan belwinkels tegen te gaan. Afgelopen anderhalf jaar is opnieuw een zesde van het aantal belhuizen gesloten.
Provincie:
Tag(s):