woensdag, 24. januari 2007 - 13:56

Extra geld voor jachthaven Vlieland

Vlieland

Voor de revitalisering van de jachthaven Vlieland en het aangrenzende bedrijventerrein stelt de provincie Fryslân 286.000 euro extra beschikbaar.

Ook de gemeente levert een extra financiële bijdrage van 286.000 euro. De aanvullende financiering is noodzakelijk om het resterende financieringstekort op te lossen. Hierdoor kan de uitvoering van het project nog voor het komend vaarseizoen starten. De kans is groot dat bij een gunstig aanbestedingstraject de aanvullende financiering niet daadwerkelijk hoeft te worden besteed.

De jachthaven van Vlieland moet grondig worden vernieuwd. De jachthaven, die in het toeristisch seizoen veel boten moet herbergen, voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Ook het naastliggende bedrijventerrein zal een kwaliteitsslag ondergaan en wordt landschappelijk beter ingepast.

De afgelopen jaren zijn de plannen uitgewerkt. De totale kosten van het project zijn ruim tien miljoen euro. Met deze extra bijdrage betaalt de provincie nu in totaal € 4.260.800 mee aan dit project. Het resterende deel wordt bijgedragen door Stichting Aanloophaven Vlieland, de gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer.

Ondanks de grote inspanningen van de initiatiefnemers is het niet gelukt de begroting helemaal sluitend te krijgen. Door de extra bijdragen kan de uitvoering nu toch van start. Als de aanbesteding gunstig uitvalt, zal dit worden verrekend met de extra bijdragen.
Provincie:
Tag(s):