donderdag, 6. december 2007 - 11:37

Koolmonoxidevergiftiging te herkennen

Amstelveen

In Amstelveen heeft onlangs opnieuw een inwoner met koolmonoxidevergiftiging te maken gehad. De gemeente Amstelveen heeft nu middels de gemeentelijke website de verschijnselen van de vergiftiging voor de burgers bekend gemaakt. Koolmonoxidevergiftiging kan dodelijk zijn.

Een kachel of geiser moet bepaalde stoffen verbranden om voor warmte te kunnen zorgen. Die stoffen zijn meestal aardgas, hout of kolen. Als dat verbranden niet volledig gebeurt, ontstaat er koolmonoxide (CO). Dit kan optreden als de geiser niet goed is onderhouden. Er kan dan onvoldoende zuurstof bij de vlam komen. Zuurstof is een essentieel onderdeel voor de volledige verbranding.

Het grote risico van CO is dat het kleur-, geur-, en smaakloos is. Het is niet waar te nemen met de zintuigen en overvalt slachtoffers dan ook als een sluipmoordenaar. Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Als gevolg hiervan neemt het lichaam steeds minder zuurstof op. Bij extreme blootstelling raakt men bewusteloos en falen de hart- en longfunctie. In het ergste geval met hersenbeschadiging en/of overlijden als gevolg.

De eerste lichamelijke symptomen van koolmonoxidevergiftiging zijn te vergelijken met griepverschijnselen: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Des te groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn wordt. Ook krijgt men last van verwarring, slaperigheid en een versnelde hartslag.

Indicaties voor koolmonoxidevergiftiging zijn:
De waakvlam van de geister of gaskachel is oranje en hoger dan normaal. De vlam in een goed afgestelde geiser is blauw.
Beslagen ramen. De vrijkomende waterdamp wordt niet goed afgevoerd via het afvoerkanaal, waardoor de ramen beslaan.


Om dit te voorkomen is het noodzakelijk om de geiser en gaskachel ieder jaar door een erkend installateur te laten controleren en schoon te laten maken. Een groot risico schuilt in het dichtstoppen van de luchttoevoer. Veel huizen zijn tegenwoordig goed geïsoleerd waardoor en nauwelijks zuurstof van buiten naar binnen kan. Om toch aan zuurstof te komen, hebben geisers en verwarmingstoestellen daar een aparte toevoer voor. Die toevoer mag niet afgesloten worden.

Wees er tevens attent op dat de afvoer van de geiser op het gasafvoerkanaal is aangesloten en niet op het ventilatiekanaal. Als de geiser op het ventilatiekanaal is aangesloten worden giftige gassen door het hele huis verspreid, in plaats van dat de gassen via een afvoer naar buiten gaan. Het is van belang om een schoorsteen regelmatig te laten vegen door een erkende schoorsteenveger. Als een schoorsteen verstopt raakt, kunnen gassen worden teruggekaatst de woning in met alle schadelijke gevolgen van dien.
Provincie:
Tag(s):