donderdag, 3. mei 2007 - 14:44

Milieudefensie ontsteekt protestfakkel bij Shell

Den Haag

Milieudefensie heeft vanochtend bij het hoofdkantoor bij Shell in Den Haag een 15 meter hoge fakkel ontstoken. Het was een protest tegen het affakkelen van gas in Nigeria.

Milieudefensie roept Shell op om het gerechtelijk bevel -stoppen met affakkelen van gas in Nigeria voor 30
april 2007- op te volgen. Inmiddels is de deadline verstreken en branden de vlammen nog steeds.

Milieudefensie roept Shell op de Nigeriaanse gerechtelijke uitspraak te respecteren. 'Het is ondenkbaar dat Shell de Nederlandse bevolking willens en wetens bloot zou stellen aan giftige stoffen. Maar dat is precies wat Shell in Nigeria doet. En dat moet stoppen,' aldus Anne van Schaik, campagneleider Globalisering en Milieu bij Milieudefensie.Nergens in de wereld wordt zoveel gas afgefakkeld als in Nigeria. Affakkelen gebeurt als het gas dat bij de winning van olie vrijkomt, in brand wordt gestoken. De vlammen zijn meters hoog. De hitte is zo groot dat dat er niets in de buurt kan groeien. Het affakkelen veroorzaakt zure regen die de huizen, het oppervlaktewater en de vegetatie aantast.
De giftige uitstoot kan astma, chronische bronchitus,
ademhalingsproblemen en vroegtijdig overlijden veroorzaken.

Ook levert het gas een enorme bijdrage aan klimaat-verandering, de vlammen zijn de grootste bron van broeikasgas in sub-Sahara Afrika.

Milieudefensie protesteert juist donderdag, op de dag dat Shell haar kwartaalcijfers bekendmaakt.
Provincie:
Tag(s):