woensdag, 12. december 2007 - 9:54

Ondertekening raamovereenkomst ketenzorg

Heerenveen

Dinsdag 11 december vond in het Abe Lenstrastadion in Heerenveen de ondertekening plaats van de Raamovereenkomst Ketenzorg. Deze raamovereenkomst is uniek in Nederland en is op initiatief van de thuiszorgorganisaties Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland en Thuiszorg De Friese Wouden. Het is een rechtstreeks gevolg van een onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gehouden naar het gebruik van infuuspompen in de thuissituatie.

De raamovereenkomst heeft tot doel om de verantwoordelijkheden eenduidig te regelen en een bureaucratische papierwinkel tot een minimum te beperken.

De Raamovereenkomst Ketenzorg regelt de verantwoordelijkheden die voorkomen in de thuissituatie bij voorbehouden handelingen. Huisartsen of specialisten kunnen door verpleegkundigen en verzorgenden speciale technische handelingen laten uitvoeren zoals het aanbrengen van een infuus of het geven van sondevoeding. Chronisch zieken die begeleid worden door de huisarts en mensen die thuis onder controle staan van een specialist kunnen hiermee in aanraking komen. Ook bestaat de mogelijkheid dat mensen door gebruik te maken van thuiszorg technologie eerder na een ingreep in het ziekenhuis naar huis kunnen.
Provincie:
Tag(s):