woensdag, 21. maart 2007 - 14:22

Strandtenten Bloemendaal gered van het wassende water

Bloemendaal

Een spoedoverleg afgelopen dinsdag tussen gemeente, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie heeft een einde gemaakt aan de problemen op het strand van Bloemendaal. Door hevige stormen is de afgelopen periode zoveel zand weggeslagen, dat een aantal paviljoens in zee dreigt te verdwijnen.

De overheden verlenen de paviljoenhouders toestemming om via een versnelde vergunningprocedure overtollig stuifzand uit Zandvoort aan te voeren. Voor het seizoen 2008 wordt gekeken naar de mogelijkheid om de paviljoens op palen te bouwen. Rijkswaterstaat onderzoekt of de voor dat jaar geplande zandsuppletie bij Bloemendaal zo vroeg mogelijk in het voorjaar kan worden uitgevoerd.

Het strand van Bloemendaal heeft zo geleden onder stormen en zandafslag, dat het badseizoen ernstig bedreigd wordt. Diverse paviljoens dreigen in zee te verdwijnen. Na de januaristormen was er al overleg tussen de betrokken instanties, maar de westerstorm van afgelopen weekend deed de noodklok luiden. Op initiatief van gedeputeerde Poelmann kwamen gemeente, Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en provincie op dinsdagochtend 20 maart bijeen voor een spoedoverleg op het provinciehuis. Er zijn nu afspraken gemaakt voor zowel de korte als de lange termijn.

De komende weken is het zaak te voorkomen dat de paviljoens daadwerkelijk in zee verdwijnen. Stuifzand uit Zandvoort kan worden gebruikt om de paviljoens te stutten. Wellicht kan een tijdelijke damwand daarbij helpen. De gemeente Bloemendaal schat in dat er ca. 80.000 m3 zand moet worden aangebracht om nog voor de start van het zomerseizoen 2007 een volwaardig strand te creëren.

Voor 2008 stond al een forse zandsuppletie van 1 miljoen m3 zand gepland voor de kust van Bloemendaal. Rijkswaterstaat gaat nu na of het mogelijk is de suppletie een jaar te vervroegen, dan wel zo vroeg mogelijk in 2008 in te plannen. Een tweede element van een structurele oplossing is het bouwen op palen. Nu staan de paviljoens op ‘banketten’ van zand; palen zijn niet toegestaan.

Gemeente en hoogheemraadschap onderzoeken de mogelijkheid om vanaf volgend jaar het bouwen op palen toe te staan, zodat bij ernstige strandafslag de paviljoens zelf in ieder geval geen gevaar lopen. Soortgelijke afspraken heeft Rijkswaterstaat recentelijk ook met Zandvoort gemaakt.
Provincie:
Tag(s):