woensdag, 28. mei 2008 - 18:22

55-plussers uit Leudal bewegen te weinig

Roermond

Ruim 80% van de 55-plussers in de gemeente Leudal eet onvoldoende groenten en fruit en meer dan de helft van deze groep beweegt te weinig. Ook is opvallend dat veel ouderen onbekend zijn met voorzieningen waar ze gebruik van kunnen maken. Dat blijkt de Seniorenmontor van de GGD die in 2007 onder de 55-plussers is uitgevoerd.

Bijna 80% van de 55-plussers geeft overigens zelf aan dat men zich gezond voelt. En ondanks het feit dat tweederde last heeft van een chronische aandoening, geeft 91% aan zich hier in het dagelijks leven niet belemmerd door te voelen. De meest voorkomende chronische aandoeningen zijn hoge bloeddruk en gewrichtsslijtage. Voor inwoners van 75 jaar en ouder zijn de cijfers over het algemeen wat minder positief. Het is verder opmerkelijk dat een derde van de 55-plussers de richtlijn voor verantwoord alcoholgebruik overschrijdt. Hierbij is de norm voor verantwoord alcoholgebruik maximaal 5 drinkdagen per week én vrouwen niet meer dan 2 glazen per dag en voor mannen niet meer dan 3 glazen per dag.

In de Seniorenmonitor is naast lichamelijke gezondheid ook aandacht besteed aan het psychisch en sociaal welbevinden. Zo geeft bijna 40% van de 55-plussers aan zich in meer of mindere mate eenzaam te voelen. Ook hier geldt dat de groep 75 jaar en ouder slechter scoort. Over het algemeen zijn de meeste 55-plussers redelijk tevreden over hun kwaliteit van leven. Problemen ontstaan vooral als de eigen gezondheid of die van de partner slechter wordt.

Ruim 40% van de 55-plussers moet letten op de uitgaven of heeft moeite om financieel rond te komen. Dit is niet verrassend, aangezien 29% moet rondkomen van alleen AOW, ANW, WW, WAO of bijstand. Wel verrassend is dat veel ouderen niet bekend zijn met de diverse financiële voorzieningen waar ze een beroep op kunnen doen. Zo is 67% onbekend met de huurtoeslag, is 48% niet op de hoogte van de zorgtoeslag en is 79% niet bekend met de bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat mensen met een laag inkomen over het algemeen minder gezond leven.

De Seniorenmonitor heeft veel informatie opgeleverd over diverse onderwerpen. De uitkomsten worden door de gemeente Leudal gebruikt om een gemeentelijk gezondheidsbeleid voor 55-plussers op te stellen. In 2030 behoort 40% van de inwoners tot deze leeftijdsgroep. Het beleid is erop gericht de zelfredzaamheid van 55-plussers te stimuleren zodat men langer gezond en zelfstandig kan leven. Kernpunten binnen het beleid zijn aandacht voor de leefstijl (vooral meer bewegen en gezonde voeding) en meer bekendheid geven aan (financiële) voorzieningen waar ouderen een beroep op kunnen doen.

De pilot met de Seniorenmonitor in de gemeente Leudal is een succes gebleken. De komende jaren gaan alle GGD-regio’s in Nederland gebruik maken van dezelfde vragenlijst voor 55-plussers, waardoor de resultaten per regio te vergelijken zijn en er bijvoorbeeld uitspraken gedaan kunnen worden op Limburgs niveau. Nu is dat nog niet mogelijk.
Provincie:
Tag(s):