dinsdag, 29. januari 2008 - 9:01

Gemeente moet werkzaamheden aan Polderhoofdkanaal staken

Opsterland

De gemeente Opsterland dient haar werkzaamheden aan en in het Polderhoofdkanaal te staken op straffe van verbeurte van een dwangsom. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag geoordeeld in een kort geding dat tegen de gemeente was aangespannen.

De gemeente had een ontheffing gekregen op grond van de Flora- en faunawet voor het uitvoeren van werkzaamheden aan en in het Polderhoofdkanaal. Deze ontheffing was echter door de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, bij uitspraak van 17 oktober 2007 geschorst.

Volgens de gemeente vallen haar huidige werkzaamheden aan en in het Polderhoofdkanaal niet onder de geschorste ontheffing. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat deze werkzaamheden wel onder de geschorste ontheffing vallen.
Provincie:
Tag(s):