vrijdag, 12. december 2008 - 16:00

Gemeenten openen Participatiehuis in Sittard

Sittard

In Sittard is vrijdagmiddag aan de Odasingel het Participatiehuis geopend. De gemeente Sittard-Geleen opende de instelling samen met de gemeenten Stein, Schinnen en Beek.

Inwoners die straks binnenkomen bij het Participatiehuis krijgen een eigen participatiecoach toegewezen die samen met hem of haar een persoonlijk plan van aanpak maakt, met daarin de mogelijkheden voor (betaald) werk of andere maatschappelijk nuttige activiteiten. Omdat er vaak sprake is van complexe problemen en hoge kans op terugval, worden deze mensen op allerlei manieren ondersteund. De coördinatie van al deze hulp vindt plaats via het Participatiehuis waarin tal van partners op het terrein van wonen, welzijn en zorg samenwerken. Verder zijn in het Participatiehuis de krachten en capaciteiten op het gebied van diagnose, mensontwikkeling, zorg en toeleiding naar en begeleiding in participatie gebundeld. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige initiatieven en gezorgd voor een goede afstemming en samenwerking met de Zorgketen, het Veiligheidshuis, Partners in Welzijn, Vixia en het Prins Claus Centrum. De Kredietbank Limburg, regiokantoor Sittard-Geleen is ook gehuisvest in het Participatiehuis.
Provincie:
Tag(s):