vrijdag, 26. december 2008 - 16:19

Illegale visnetten op het Sneekermeer

Sneek

De afgelopen dagen heeft het Visstroperijteam Friesland op het Sneekermeer illegaal vistuig uit het water gehaald dat voor stroperij werd gebruikt. De herkomst van het zogenoemde Staand Want is niet af te leiden. In de netten zaten 25 snoekbaarzen en meer dan 20 kilo witvis, naast enkele dode watervogels die verstrikt waren geraakt. De vis is verkocht via de visafslag.

Vanwege de omvang van de visstroperij in de Friese wateren en meren is het Visstroperijteam Friesland al enige jaren actief. Het team is samengesteld uit medewerkers van de Algemene Inspectiedienst (AID), de politie Friesland, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en het Openbaar Ministerie. Met deze structurele en forse aanpak van de visstroperij in Friesland wordt geprobeerd de stroperij flink terug te dringen en te ontmoedigen.

Illegaal vistuig en gebruikte vaar- en voertuigen worden altijd in beslag genomen. Overtredingen kunnen uiteindelijk leiden tot boetes die oplopen tot € 16.750. De illegale activiteiten van de visstropers veroorzaken veel schade aan visbestand, natuur en milieu in de Friese wateren.
Provincie:
Tag(s):