dinsdag, 11. maart 2008 - 12:06

Neanderthalers nemen bezit van Limburg Museum

Venlo

Vrijdag 14 maart wordt in het Limburgs Museum in Venlo de expositie Neanderthalers in Europa officieel geopend. Blikvangers in de tentoonstelling - die tot en met 28 september te zien is - zijn 23 hyperrealistische Neanderthalers die hun bezigheden uit de prehistorie doodgemoedereerd voortzetten.

Neanderthalers in Europa is het eerste grote overzicht over deze vroegste prehistorische cultuur. Het onderzoek naar de Neanderthalers is in een stroomversnelling geraakt, met als uitkomst een nieuw en sterk gewijzigd beeld van de eerste mensen. De tentoonstelling presenteert die resultaten op een publieksgerichte, laagdrempelige wijze, meldt het museum in Venlo.

De exposittie wordt omlijst met een groep Neanderthalers, die levensecht lijken. Ze zetten daar hun dagelijkse leven gewoon voort. Ze zitten rond het vuur te eten en maken werktuigen, gaan op jacht, lachen, huilen of spelen. Het hyperrealisme van de figuren staat in contrast met de sobere omgeving. Een eenvoudig blauwgroen platform symboliseert de open steppe, de natuurlijke omgeving van Neanderthalers.

Er lopen ook dieren rond: een oerrund, een prehistorisch paard, een holenbeer, muskusossen en hyena’s. Ze zien er al net zo overtuigend natuurgetrouw uit. Op tafels vindt de bezoeker alle wetenschappelijke informatie terug: originele objecten, bodemvondsten, teksten, beelden, geluiden. Het blauwgroene ‘veld’ wordt afgebakend door een lange wand van metalen archiefrekken. Daarin liggen gebruiksvoorwerpen, beenderresten en replica’s opgeslagen.

De aanleiding voor deze reizende tentoonstelling was de ontdekking in1998 van een Neanderthalerkamp in Veldwezelt in België.
Provincie:
Tag(s):