vrijdag, 12. december 2008 - 16:11

Politie voert grootscheepse controle uit in Tegelen

Tegelen

De politie heeft donderdagmiddag en avond in Tegelen een grootscheepse verkeerscontrole uitgevoerd, in samenwerking met zes andere instanties. De controle was bedoeld om een signaal af te geven naar verkeersdeelnemers en was gericht op verkeersveiligheidsaspecten. Gekeken werd naar technische gebreken bij voertuigen, maar ook naar overtredingen door bestuurders en inzittenden.

Naast de politie waren de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, Koninklijke Marechaussee, Speurhondgeleiders, Belastingdienst en de Duitse politie bij de controle betrokken. Het primaire doel van de actie was het opsporen van strafbare feiten. Met deze controle had de politie ook de intentie de samenwerking tussen de verschillende diensten te bevorderen en te leren van elkaars werkwijze.

In totaal werden 21 processen-verbaal opgemaakt voor diverse overtredingen.
Provincie:
Tag(s):