donderdag, 13. november 2008 - 13:31 Update: 03-10-2018 9:40

Unieke Keltische muntschat ontdekt in Maastricht

Maastricht

In Maastricht is een unieke Keltische muntschat ontdekt uit de 1e eeuw voor Christus. De schatvondst telt in totaal 109 munten en bestaat uit 39 goudstukken toegeschreven aan de Eburonen en 70 zilveren zogenaamde ´egenboogschoteltjes´ afkomstig van stammen uit het Rijngebied.

De vondst is de eerste Keltische goudschat van Nederlandse bodem en heeft grote cultuurhistorische betekenis.

De eerste munten zijn op een akker in de Maastrichtse wijk Amby ontdekt door een detectoramateur. Na melding aan de archeologische dienst van de gemeente heeft deze uitgebreid onderzoek verricht op het terrein in samenwerking met de VU Amsterdam en drie detectoramateurs. Een aantal munten bevond zich los verspreid in de grond van de akker. Daarna kwam op een grotere diepte een dichte concentratie munten te voorschijn; het betreft hier ongetwijfeld de oorspronkelijke locatie van de schat. Deze moet in recente tijd zijn geraakt bij het diepploegen.

De muntschat is destijds begraven in een ca. 65 cm diepe kuil. De munten bevonden zich vermoedelijk in een buidel van leer of textiel. Opmerkelijk is dat in de directe omgeving van de schat geen andere sporen van bewoning zijn aangetroffen. De schat lijkt destijds begraven op een onbewoond terrein.

Cultuurhistorische betekenis

De munten dateren uit de tijd van de Romeinse invallen in dit gebied door Julius Caesar. De toenmalige bewoners van dit gebied verzetten zich hevig tegen Julius Caesars veroveringstochten. In hun strijd tegen de Romeinen zochten ze bondgenoten uit onder andere de Rijnzone. De muntschat kan een uitruil zijn geweest in dat bondgenootschap. In Julius Caesars boek; De Bello Gallico wordt ook vermeld dat de Eburonen in 54/53 v.Chr. steun hebben ontvangen van Germaanse bondgenoten uit de Rijnzone. De goudschat is dus waarschijnlijk door een individu verborgen tijdens de hectische periode van Caesars strijdtocht.

De schatvondst uit Amby vormt in meerdere opzichten een uniek document voor de Nederlandse archeologie. Het is de eerste Keltische goudschat van Nederlandse bodem. Gezien de late datering van de muntschat  midden eerste eeuw v.Chr.´ mag een verband worden gelegd met Caesars Gallische veroveringen en de vernietiging van de Eburonen.

De gemengde samenstelling van de muntschat wijst op contacten tussen Eburonen en Germaanse groepen in de Rijnzone. De verzameling munten is schoongemaakt, gerestaureerd en geconserveerd. De gemeente Maastricht is eigenaar van 80 munten. De overige munten heeft de gemeente in bruikleen van verschillende detectoramateurs.

De muntenverzameling is op zaterdag 16 november (van 10.00 uur tot 15.00 uur) en zondag 17 november (van 13.00 uur tot 17.00 uur) onder zware bewaking te bezichtigen in Centre Ceramique in Maastricht. Er wordt nog onderzocht of en hoe de collectie in de toekomst permanent bezichtigd kan worden.

Categorie:
Provincie: