dinsdag, 23. december 2008 - 12:06

Zuid-Limburg start met huisverbod na geweld

Kerkrade

De 19 gemeenten in Zuid Limburg gaan vanaf 5 januari 2009 het tijdelijk huisverbod invoeren na een geweldsincident in huiselijk kring. Dit hebben de burgemeesters van de betrokken gemeenten op 12 december besloten. De pleger van huiselijk geweld kan dan de toegang tot de eigen woning wordt ontzegd voor een periode van 10 dagen. Venlo was een van de proefregio’s in Nederland voor dit project.

De maatregel biedt de mogelijkheid om in situaties waarvan een dreiging van huiselijk geweld uitgaat te voorzien in een afkoelingsperiode. Dit om verdere escalatie van het geweld te voorkomen. Gedurende het huisverbod mogen de plegers dan ook geen contact opnemen met partner of kinderen. Deze tijd wordt benut voor het op gang brengen van hulpverlening voor zowel plegers als slachtoffers. Gerichte begeleiding is cruciaal voor een goede werking van het huisverbod. De districtelijke Veiligheidshuizen zullen hierbij de hulpverlening coördineren. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling.

Het huisverbod komt voort uit de Wet tijdelijk huisverbod die op 1 januari 2009 in werking treedt. Op grond van deze wet is een burgemeester bevoegd aan degene van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat een tijdelijk huisverbod op te leggen. Het huisverbod wordt in de vorm van een beschikking namens de burgemeester uitgereikt door de politie. Afhankelijk van de situatie kan het huisverbod verlengd worden tot maximaal vier weken. De uithuisgeplaatste kan tegen het huisverbod in beroep gaan bij de bestuursrechter.
Provincie:
Tag(s):