maandag, 23. maart 2009 - 15:52

Campagne aanpak kinder-mishandeling gelanceerd

Den Haag

Vandaag is het startsein gegeven voor de landelijke publiekscampagne Aanpak Kindermishandeling. Dit heeft het ministerie voor Jeugd en Gezin maandag 23 maart bekendgemaakt.

Tijdens de bijeenkomst in het Beatrix Theater in Utrecht heeft het programmaministerie voor Jeugd en Gezin uit de doeken
gedaan wat zij precies met deze campagne wil bereiken: “We willen dat mensen in de buurt van de slachtoffers, zoals vrienden, familie en omgeving, beter gaan opletten en signaleren.� De multimediale campagne duurt minimaal twee jaar.

Jaarlijks worden in Nederland ruim 107.000 kinderen mishandeld. Nog niet de helft hiervan komt bij de hulpverlenende instanties terecht. Simpelweg omdat ze onzichtbaar zijn. Om kindermishandeling tegen te gaan en beter te kunnen signaleren, is een alerte houding nodig. Niet alleen van de professionals zoals artsen, hulpverleners en onderwijzers, maar van iedereen.

Eerder zichtbaar, sneller hulp
De campagne moet ertoe leiden dat mensen kindermishandeling beter herkennen, zodat het probleem eerder zichtbaar wordt en slachtoffers sneller geholpen worden. De campagne richt zich daarom op mensen in de omgeving van het slachtoffer.

Bij de omgeving gaat het in de eerste plaats om volwassenen rondom het kind, zoals vrienden en bekenden, buren, ouders van kinderen in de klas en familie. Ook richt de campagne zich op alle jongeren uit de directe omgeving van kinderen zoals vrienden en klasgenoten.

Signaleren vraagt oplettendheid van iedereen
Het tegengaan van kindermishandeling is niet een zaak van professionals alleen, maar vraagt oplettendheid van iedereen in de omgeving van kinderen. De meeste meldingen van kindermishandeling worden nu nog gedaan door mensen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben.

Voortaan kan daarom iedereen met vermoedens van kindermishandeling terecht op www.watkanikdoen.nl. Kinderen die mishandeld worden hebben namelijk volwassenen in hun omgeving nodig, die oog hebben voor hun problemen.

Volwassenen die iets doen om hen te helpen. Daarom richt de campagne zich vooral op mensen in de omgeving van kinderen.

Samenhangend actieplan
De publiekscampagne staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij andere activiteiten die in de strijd tegen kindermishandeling worden ingezet. Zo wil Jeugd en Gezin dat ook professionals beter weten wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling; hiervoor wordt onder meer gewerkt aan de invoering van een verplichte meldcode.

Bovendien is Jeugd en Gezin afgelopen jaar ook gestart met de invoering van de regionale aanpak kindermishandeling, waarin professionals en instellingen samenwerken.

In deze regionale aanpak staat de rol van de professionals centraal bij het signaleren en stoppen van kindermishandeling.
Provincie:
Tag(s):