vrijdag, 20. maart 2009 - 10:02

Limburg krijgt mogelijk 56 miljoen euro minder uit Provinciefonds

Maastricht

De Provincie Limburg krijgt mogelijk 56 miljoen euro minder van het Rijk door de herverdeling van het Provinciefonds. In het advies van de Raad voor de Financiële Verhoudingen, een adviesorgaan voor de regering over de financiële verhouding tussen het Rijk en de provincies en gemeenten, wordt het Provinciefonds op basis van een nieuwe verdeelsystematiek gekort met € 600 miljoen. Hiermee wordt het Provinciefonds gehalveerd.

Gedeputeerde Staten van Limburg vinden het advies van de Raad over de herverdeling van het Provinciefonds een streep door de Versnellingsagenda, dodelijk voor de regionale aanpak van de kredietcrisis en rampzalig voor de Limburgse begrotingspositie.

De nu voorgestelde korting betekent dat Limburg haar eigen ambities niet meer kan waarmaken. Die liggen vooral op het fysieke, ruimtelijke, economische en culturele domein.
Provincie:
Tag(s):