woensdag, 11. februari 2009 - 20:31

Politie en provincie pakken milieucriminaliteit aan

Kerkrade

De Provincie Limburg en de Regiopolitie Limburg-Zuid gaan een ‘Unit opsporing milieu Limburg-Zuid’ inrichten bij het bestaande Regionale Milieuteam. Met deze samenwerking willen de betrokken partijen hun opsporingstaken bundelen en een slagvaardigere en meer gecoördineerde aanpak van de zwaardere en georganiseerde milieucriminaliteit realiseren. Hiertoe is woensdagmiddag een convenant ondertekend.

De vorming van deze voor Nederland unieke unit, betekent dat het huidige Regionale Milieuteam van de politie wordt versterkt met inhoudelijke specialisten van de Provincie Limburg. Deze zijn kundig op het gebied van complexe bedrijven, bodem, lucht, vuurwerk en water. Hun expertise, informatie en ervaring wordt rechtstreeks ingezet bij de opsporing van (middel)zware milieucriminaliteit.

De Provincie Limburg kan op haar beurt gebruik maken van de opsporings- en recherche-expertise die bij de politie aanwezig is. Zo kan zij het strafrechtelijke instrumentarium effectiever inzetten bij haar ambitie naar normconform gedrag bij particulieren en bedrijven. Beide organisaties krijgen dus meer mogelijkheden bij het bereiken van hun doelstellingen.

Ook de Groene Brigade van de Provincie Limburg gaat deel uitmaken van de nieuwe Unit. Deze brigade opereert (voornamelijk) in het buitengebied van de hele provincie Limburg en bestaat momenteel uit zeven mensen die zijn gespecialiseerd in het toezicht op en de opsporing in het kader van de flora- en faunawetgeving.

De unit zal uit ongeveer twintig personen gaan bestaan en kan worden opgeschaald in het belang van specifieke opsporingsonderzoeken. Het betreft vooralsnog een pilot voor de duur van 2 jaar.
Provincie:
Tag(s):