vrijdag, 20. februari 2009 - 21:02

Sittard-Geleen maakt bushaltes toegankelijker

De gemeente Sittard-Geleen wil in 2009 de helft van alle bushaltes aanpassen. Volgens wethouder Ruud Guyt (verkeer) moet het busvervoer zo voor iedereen gemakkelijker toegankelijk worden.

Dit houdt in dat bijna 80 busperrons worden verhoogd zodat ook minder validen gemakkelijk de lagevloerbussen, waarmee Veolia rijdt, in- en uit kunnen. Daarnaast zijn aanpassingen voorzien in de belangrijke looproutes naar de haltes. Planning is de haltes vóór de bouwvakvakantie van 2009 gereed te hebben,

In 2010 treedt de Wet gelijke behandeling van chronisch zieken en gehandicapten in werking. Op Rijksniveau is daarom afgesproken dat wegbeheerders het openbaar vervoer beter toegankelijk moeten maken. In Limburg is de provincie daar verantwoordelijk voor. De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben, in overleg met de belangenorganisaties voor chronisch zieken en gehandicapten en Omnibuzz, een selectie gemaakt van ongeveer 50% van de haltes binnen de regio die uiterlijk eind 2010 beter toegankelijk moeten zijn.
Provincie:
Tag(s):