dinsdag, 17. februari 2009 - 19:36

Start inenting tegen baarmoeder-halskanker

Venlo

In maart 2009 start de inhaalcampagne voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV-campagne). Meisjes geboren tussen 1 januari 1993 en 31 december 1996 krijgen binnenkort een uitnodiging voor deze gratis HPV-vaccinaties. De GGD Limburg-Noord voert deze inhaalcampagne in de regio uit. In september 2009 starten de reguliere inentingen binnen het RVP (Rijksvaccinatieprogramma).

De GGD Limburg-Noord verzorgt de uitvoering van de inhaalcampagne in de regio Noord- en Midden-Limburg, waar zo’n 12.000 meisjes voor de inentingen in aanmerking komen. Een volledige inenting tegen baarmoederhalskanker bestaat uit 3 prikken. De meisjes krijgen de vaccinaties in maart, april en september 2009.

De GGD Limburg-Noord heeft, in afstemming met de scholen voor reguliere voortgezet onderwijs, ervoor gekozen om de prikken op deze scholen te geven. Daar bevindt zich het overgrote deel van de meisjes. Op deze manier is het een ‘groene’ en CO2-arme campagne. Het schoolverzuim en de kans op spijbelen blijft tot een minimum beperkt. Daarnaast zijn er op deze manier geen extra "verkeersbewegingen", waardoor de kans op verkeersongelukken niet vergroot wordt. Hierdoor is extra politie-inzet niet nodig.

Vanwege de gezondheidswinst voor vrouwen besloot het ministerie van VWS de inenting tegen baarmoederhalskanker vanaf 2009 op te nemen in het RVP. Binnen het RVP krijgen meisjes de inenting steeds op de leeftijd van twaalf jaar. Vanaf september 2009 krijgen meisjes die op of na 1 januari en voor 1 september 2009 deze leeftijd bereiken een vaccinatie. Meisjes die dit jaar na 31 augustus twaalf jaar worden, krijgen in 2010 een uitnodiging voor de prik.

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrouwen in Nederland (in Noord- en Midden-Limburg ongeveer 20 vrouwen) baarmoederhalskanker. Gemiddeld sterven in Nederland elk jaar 200 vrouwen aan deze ziekte. In Noord- en Midden-Limburg sterven elk jaar ongeveer 7 à 8 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker krijg je alleen na een infectie met het humaan papillomavirus, kortweg HPV. Er bestaan wel honderd typen van dit virus, maar die kunnen niet allemaal kanker veroorzaken. De inenting beschermt tegen twee typen van het HPV-virus (HPV 16 en 18) die samen 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken. Besmetting met het virus vindt via seksueel contact plaats.
Provincie:
Tag(s):