zaterdag, 3. januari 2009 - 16:44

Stuurgroep pleit voor snelle procedure invoering Flister

Utrecht

De Brandweer Utrechts Land (onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht) en UMCG Ambulancezorg in Drenthe zijn tevreden over Flister, het zendertje waarmee politie, brandweer en ambulance bij spoedritten de autoradio en de CD-speler in auto’s kunnen uitschakelen om zelf beter hoorbaar te zijn.

Beide organisaties experimenteerden de afgelopen maanden met het systeem in de stad Utrecht en de ambulanceregio Drenthe. Ze pleiten beide voor zo snel mogelijke invoering van het systeem. Volgens de gebruikers is sprake van een duidelijk rustiger verkeersbeeld, wordt sneller ruimte gemaakt voor het hulpverleningsvoertuig en kunnen met name ambulances bij spoed gelijkmatiger rijden, wat het comfort van de patiënt ten goede komt.

Ook gewone weggebruikers reageren positief op het systeem, omdat ze zeggen nu beter op te letten als ze een ambulance of brandweervoertuig met Flister via hun autoradio horen aankomen. Dat blijkt uit spontane reacties die bij de brandweer en de ambulancedienst binnenkomen.

De positieve geluiden van de gebruikers zijn voor de Stuurgroep Flister aanleiding om de betrokken ministeries te verzoeken wetten en regels, die de invoering van het systeem op zo kort mogelijke termijn mogelijk moeten maken, aan te passen.

In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd Ambulancezorg Nederland, de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de ontwikkelaars van het systeem.

Het Ministerie van Economische Zaken kijkt via het Agentschap Telecom nauwlettend mee bij het project.

De effecten van Flister en de reacties van gebruikers en burgers worden de komende weken vervat in een rapportage die naar verwachting binnenkort aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat wordt aangeboden.

De minister heeft zich in het recente verleden al positief uitgelaten over het systeem, omdat ook hij vindt dat er iets gedaan moet worden aan de doorstroming van hulpverleningsvoertuigen door het verkeer.

De Stuurgroep wil, tot er definitieve regelgeving is, het experiment voortzetten om de komende tijd de invloed van Flister op aanrijtijden, brandstofverbruik van voertuigen en technische slijtage te onderzoeken. Ook kunnen de al vastgestelde effecten dan nog nauwkeuriger in beeld worden gebracht.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De Veiligheidsregio Utrecht is het samenwerkingsverband van de 29 Utrechtse gemeenten. Brandweer Utrechts Land (BRUL), Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) maken onderdeel uit van de VRU, met de politie is een samenwerkingsconvenant gesloten.

Doel van de VRU is om door een intensieve samenwerking tussen gemeenten en de diverse hulpdiensten en partners slagvaardiger te kunnen optreden bij crisisbeheersing en rampenbestrijding.

UMCG Ambulancezorg
UMCG Ambulancezorg is een dochterbedrijf van het Universitair Medisch Centrum Groningen en levert ambulancezorg in de regio Drenthe, een deel van de regio Friesland en op drie van de vijf Waddeneilanden. Ook ondersteunt ze het Mobiel Medisch team van het UMC Groningen.

De zorg wordt verleend vanuit zeventien standplaatsen. UMCG Ambulancezorg is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om betere zorg te leveren aan de inwoners van het verzorgingsgebied en zo optimaal mogelijke arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers te creëren.

De organisatie is landelijk toonaangevend op het gebied van innovaties in de ambulancezorg. UMCG Ambulancezorg heeft zo’n driehonderd medewerkers.
Provincie:
Tag(s):