dinsdag, 16. maart 2010 - 12:44

Eerste kievitsei gevonden

Leeuwarden

Het eerste kievitsei van de Provincie Fryslân is officieel gevonden op dinsdag 16 maart door de heer Hidde Dijkstra (34) uit Britsum.

Hidde vond het ei in een weiland naast de Vliegbasis Leeuwarden, de vondst werd direct per sms om 9.30 uur aangemeld. Later is het ei gecontroleerd en goedgekeurd. De Vogelwachtersbond BFVW heeft bevestigd dat de zoekpas in orde is en de juiste procedure is gevolgd door de ‘aaisiker’.

Vandaag om 14.00 uur zal de heer Dijkstra op het Provinciehuis het kievitsei aanbieden aan de Commissaris van de Koningin, de heer Jorritsma. De Commissaris gaat het ei ‘lotteren’ om de versheid en gaafheid ervan vast te stellen. Als het ei vers is, zinkt het. De gelukkige vinder ontvangt dan uit handen van de Commissaris het € 15 vindersloon, evenals de Sulveren Ljip (een zilveren beeldje van een kievit) met de bijbehorende oorkonde.
Provincie:
Tag(s):