maandag, 8. november 2010 - 12:17 Update: 17-09-2018 15:24

PvdD: Dierenmishandeling duidt vaak op huiselijk geweld en kindermishandeling

Dierenmishandeling en huiselijk geweld zijn nauw met elkaar verbonden.

In huishoudens waar geweld tegen dieren plaatsvindt, zijn vaak ook de vrouw en/of kinderen niet veilig. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Dierzijn en de Universiteit Utrecht. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland pleit daarom voor het instellen van een meldpunt voor dierenartsen als zij vermoeden dat er naast dierenmishandeling ook sprake is van huiselijk geweld. Tevens pleit zij voor een provinciale zorg voor opvang van mishandelde huisdieren, waar ook sprake is van kindermishandeling.

In het project ‘Cirkel van geweld’ van de Stichting Dierzijn en de Universiteit Utrecht is onderzocht welke verbanden bestaan tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Daaruit blijkt dat kinderen die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld, aanzienlijk vaker dieren mishandelen. Dierenmishandeling door jonge kinderen is één van de sterkste en vroegste indicatoren voor gedragsstoornissen.

Daarnaast zijn volwassenen die dieren mishandelen aanzienlijk vaker betrokken bij andere geweldsmisdrijven. Volgens het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid dragen plegers van huiselijk geweld vaak een geschiedenis van dierenmishandeling met zich mee. Dierenmishandeling kan daardoor ook worden gezien als voorspeller van geweld tegen mensen.

Dierenartsen worden vaak als eerste geconfronteerd met mogelijke gevallen van dierenmishandeling. In sommige gevallen vermoeden zij dat er ook sprake is van huiselijk geweld. Dierenartsen geven echter aan niet te weten waar zij naartoe kunnen met deze informatie. De Partij voor de Dieren pleit daarom voor het instellen van een meldpunt voor dierenartsen. Dit meldpunt zou tevens toegankelijk moeten zijn voor de Veiligheidshuizen in Zuid-Holland, zodat er een breder platform ontstaat.

Uit het rapport blijkt verder dat vrouwen minder snel vluchten als zij hun huisdier achter moeten laten. Het dier wordt in veel gevallen, net als vrouw en kinderen, mishandeld. In veiligheidshuizen kunnen huisdieren nu niet terecht.

De Partij voor de Dieren heeft via schriftelijke vragen aan de provincie gevraagd of er naast opvang voor mishandelde kinderen, ook de opvang van mishandelde huisdieren is geregeld, die betrokken zijn bij kindermishandeling.

De partij wil dat de provincie Zuid-Holland een relatie gaat leggen tussen dierenmishandeling en kindermishandeling, zodat kindermishandeling eerder kan worden opgespoord. Daarnaast wil de partij dat de provincie in dat geval opvang en verzorging regelt voor mishandelde huisdieren, zodat meer mensen en dieren huiselijk geweldsituaties kunnen ontvluchten.