donderdag, 18. november 2010 - 14:01 Update: 11-10-2018 12:29

Teeven: Landelijk netwerk van slachtofferloketten

Den Haag

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie gaat volgend jaar een landelijk netwerk van slachtofferloketten invoeren. In alle arrondissementen komt een slachtofferloket waar slachtoffers terecht kunnen voor ondersteuning en informatie. In de slachtofferloketten werken politie, Slachtofferhulp Nederland en openbaar ministerie samen aan de dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven.

Dat heeft staatssecretaris Teeven vandaag gezegd op het congres ‘Samen voor het slachtoffer’ in Utrecht. In 2008 is begonnen met een pilot in Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Breda en Maastricht. Staatssecretaris Teeven gaat het slachtofferloket nu verder uitrollen zodat in 2011 een landelijk dekkend netwerk ontstaat.

Medewerkers van het slachtofferloket informeren slachtoffers tijdens het gehele strafproces. Zo kunnen zij terecht voor informatie en uitleg over procedures, de rechtzitting en de uitspraak. Ook kan het slachtofferloket een gesprek organiseren met de officier van justitie en helpen ze slachtoffers die gebruik willen maken van hun spreekrecht. Verder ondersteunt het loket de slachtoffers bij het verhalen van de schade of bij het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring. Het slachtofferloket is een samenwerkingsverband van politie, Slachtofferhulp Nederland en het openbaar ministerie. Doordat zij in het slachtofferloket fysiek bij elkaar zitten ontstaan er korte lijnen waardoor de slachtoffers beter worden ondersteund.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: