woensdag, 12. oktober 2011 - 11:00 Update: 16-09-2018 12:00

Eurocommissaris wil legbatterijen toch gedogen

Amsterdam

Met grote zorg vernam de internationale dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters het bericht dat Eurocommissaris Dalli onverwachts het plan heeft opgevat om flexibel om te gaan met Europese wetten, dierenwelzijn en boerenbedrijven.

Afgelopen woensdag, tijdens zijn verklaring bij het Agriculture Committee, kondigde Eurocommissaris John Dalli aan dat hij naar een ‘oplossing’ zoekt voor boeren die geen gehoor willen geven aan het verbod op legbatterij-eieren dat in januari 2012 ingaat. Zijn oplossing: legbatterij-eieren mogen alleen aan industriële verwerkers in eigen land verkocht worden.

In een paar woorden vernietigde de commissaris 12 jaar van hooggespannen verwachtingen van dierenwelzijnsorganisaties, boeren en consumenten. ‘Hij kan zich niet beroepen op de zwakheid van zijn eigen systeem om de mishandeling van 114 miljoen kippen in legbatterijkooien toe te blijven staan,’ aldus Helmut Dungler, oprichter en directeur van Vier Voeters Internationaal. ‘Het enige wat wij kunnen doen is ons houden aan onze eigen richtlijn.’

Ook Ad Siemons, pluimveehouder in Roosendaal, zegt: ‘Dalli kan het niet maken om de datum van 1 januari 2012 niet aan te houden. Hoeveel mensen hebben wel niet hun nek uitgestoken om op tijd klaar te zijn? Zo kun je wel aan de gang blijven. Twaalf jaar lang is meer dan genoeg. Ikzelf was een van de eerste Nederlandse pluimveehouders die is omgeschakeld, wat me overigens goed bevalt. Het is een heel ander soort werk geworden: voorheen liep ik langs hokjes en nu loop ik door stallen met gezonde kippen. Europa moet geen uitzondering maken, want er zullen altijd mensen zijn die wel een maas in de wet zullen vinden.’ Zijn mening wordt onderschreven door de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders.

De laatste officiële gegevens laten zien dat zeven landen (België, Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Polen, Portugal en Roemenië) nog niet zijn omgeschakeld naar andere systemen, en de deadline waarschijnlijk ook niet zullen halen. Vijf andere landen (Hongarije, Italië, Letland, Spanje en Griekenland) hebben nog helemaal geen informatie gegeven over de huidige stand van zaken.

Onaangepaste kooien (ook bekend als legbatterij of conventionele kooien) worden geleidelijk aan uit de productie genomen omdat de kippen daarin niet hun natuurlijke gedrag kunnen uitvoeren. Er is beperkte ruimte en een gebrek aan natuurlijk licht en verrijking. Dat leidt in veel gevallen tot verwondingen en soms zelfs tot de dood.

Categorie:
Provincie: