woensdag, 9. maart 2011 - 9:29 Update: 22-09-2018 15:52

Gevolgen nationale politie 112

Utrecht

De voorgenomen invoering van een landelijk politiekorps met tien regionale eenheden, dat opereert onder volledige verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie, gaat ongetwijfeld gevolgen hebben voor de lokale inbedding van de politie.

Stevige lokale inbedding van de politie is een voorwaarde voor lokale veiligheid en het is dus van belang die gevolgen goed te monitoren. Het lectoraat Gebiedsgebonden Politie van de Politieacademie zal daarom iedere twee jaar de resultaten publiceren van empirisch onderzoek naar de gevolgen van de nationale politie voor de lokale inbedding van de politie. Dat kondigde lector dr. Edward van der Torre vandaag aan in zijn lectorale rede 'Politiewerk aan de basis: stevig en nuchter'.

Van der Torre: 'Het is een klein wonder hoe geruisloos de transformatie van regiopolitie naar nationale politie op dit moment verloopt. Er wordt nauwelijks gedebatteerd over een ontwikkeling die tot voor kort on-Nederlands werd genoemd.' Goede uitvoering van de politietaak vraagt volgens Van der Torre om goede lokale informatie en contacten. 'Een nationale politie hoeft dat niet in de weg te staan. Ik ben daar zelfs voorstander van. De lokale driehoek zal belangrijk worden, ook bij aansturing van de politie.'

Stevig en nuchter
Het lectoraat gaat de nadruk leggen op de taken die politiespecifiek zijn 'in het drukke speelveld van veiligheidszorg', zo kondigde Van der Torre aan in zijn rede. 'De politie heeft een unieke positie en moet, op basis van een stevige lokale inbedding, doen waar ze goed in is: heterdaadjes, lokale opsporing, stevig optreden bij ordeverstoringen, er staan wanneer de omstandigheden daar om vragen. Dat vraagt om herwaardering van nuchter en stevig politiewerk bij allerhande incidenten waarbij de politie nodig is, omdat het anders verkeerd loopt of zou kunnen lopen.'

Randvoorwaarden
Het bestuurlijke veiligheidsbeleid is de laatste jaren sterk verbeterd. Burgers en gemeentes doen veel meer op dat vlak. Volgens van der Torre is het dan ook logisch dat ze meer van de politie verwachten op haar wettelijke en maatschappelijke taak. 'Dat kan alleen als de politie zich scherp richt op haar unieke taak én de basis op orde brengt. Dat vraagt om de invulling van een aantal duidelijke randvoorwaarden. 'Allereerst is het noodzakelijk om de boel op orde te hebben, in ieder geval getalsmatig. Er zijn de afgelopen jaren politiebureaus gesloten en dat valt soms goed te begrijpen, maar het is wel belangrijk dat er genoeg agenten zijn. Wat we moeten voorkomen is dat je als agent alleen maar bezig bent met het opnemen van aangiften en dat je daarnaast geen tijd meer hebt om lokaal informatie te verzamelen over bijvoorbeeld een jeugdgroep die aan het criminaliseren is. Daar moet je dan wel de ruimte voor krijgen, ook wanneer er straks een nationale politie is.'

Van der Torre
Dr. Edward van der Torre, lector Gebiedsgebonden Politie, studeerde bestuurskunde. Hij werkte tot en met 2009 bij het COT en was tot 1 januari 2010, namens de Politieacademie, decaan bij de Masteropleiding Crisis and Public Order Management (MCPM). Hij promoveerde op het proefschrift Politiewerk: Politiestijlen, community policing, professionalisme (1999), gebaseerd op langdurige participerende observatie bij de Rotterdamse politie. Hij ontving hiervoor de Van Poelje Jaarprijs 1999. Hij publiceert frequent boeken, rapporten en artikelen over veiligheidsvraagstukken en politiezorg. Van der Torre heeft veel criminologisch onderzoek verricht, met oog voor de betekenis daarvan voor het optreden van politie, lokaal bestuur en partners. Hij geeft inmiddels ook ruim 15 jaar onderwijs aan de Politieacademie. Vandaag verscheen ook een geactualiseerde uitgave van 'Blauw Relaas', een bundeling verhalen, onder redactie van Van der Torre, van enkele door de wol geverfde politieleiders over professionele werkwijzen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: