maandag, 8. augustus 2011 - 14:38 Update: 20-09-2018 11:59

RainGain:Lokale neerslag beter in beeld

Delft

De TU Delft gaat participeren in het project RainGain, dat recent een Europese subsidie toegewezen kreeg. Het gaat daarbij onder meer om het plaatsen van een regenradar in Rotterdam die is gespecialiseerd in lokale neerslagmeting. Dat heeft de TU Delft maandag laten weten.

Daardoor kan men neerslagpatronen in de stad veel nauwkeuriger meten en daar het stedelijke waterbeheer beter en efficiënter op inrichten. Denk aan toepassingen als de slimme sturing van gemalen, het inzetten van waterberging (de waterpleinen in Rotterdam) en een lokaal weerbericht.

Nederlandse partners in het project zijn de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Vanuit de TU Delft zijn de faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG, Afdeling Watermanagement) en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI, Afdeling Remote sensing of the Environment) betrokken. Daarnaast wordt er samengewerkt met Belgische, Franse en Britse partijen.

Wateroverlast
Onderzoeker Marie-Claire ten Veldhuis van de TU Delft: ‘Het doel van dit project is het verkrijgen van gedetailleerde gegevens over piekneerslagen en wateroverlast, op stedelijke schaal. Dit is een schaalniveau waarvoor zulke informatie tot op heden ontbreekt. Door klimaatverandering nemen de extremen van zowel de dagelijkse als de uurneerslag sterk toe, met andere woorden buien worden heftiger.

Gedetailleerde neerslag- en wateroverlastgegevens zullen waterbeheerders in de stad (beter) in staat stellen om adequaat te reageren op hevige neerslag en de wateroverlastschade te voorkomen, die de afgelopen decennia veelvuldig door dergelijke gebeurtenissen is veroorzaakt.

Regenradar
Regenradars zijn de enige meetinstrumenten die neerslagmetingen op de benodigde tijd- en ruimteschalen kunnen leveren die voor dit doel nodig zijn. Deze techniek is pas recent ontwikkeld tot op het detailniveau dat voor stedelijk gebied nodig is. De innovatieve techniek zal worden geïmplementeerd in de waterbeheerpraktijk in de pilotlocaties van de partnerlanden.

Pilotlocaties
De nieuwe radars zijn voorzien voor de pilotlocaties Rotterdam en Parijs. Een vergelijkbare techniek is enkele jaren geleden al in Leuven geïnstalleerd. In het Verenigd Koninkrijk zal een nieuw superresolutie protocol worden toegepast voor gedetailleerde neerslagdata op basis van de radar van het MetOffice.

Stedelijk waterbeheer
De neerslagdata leveren gedetailleerde informatie over piekneerslagen aan de stedelijke waterbeheerders, op tijd- en ruimte schalen die kritisch zijn voor de snelle stedelijke afvoerprocessen.

De informatie wordt toegepast in wateroverlastmodellen voor de pilotlocaties in de vier partnerlanden om effectieve oplossingen te ontwerpen voor verbeterde wateroverlastbescherming, zoals waarschuwingssystemen en optimalisatie van bergingscapaciteit.

Deze worden dan getest op basis van de gedetailleerde neerslagdata en wateroverlastmodellen. De eindgebruikers worden getraind in het gebruik van de regendata en de modellen, zodat ze deze na het project kunnen blijven toepassen in hun praktijk.