woensdag, 7. maart 2012 - 17:43 Update: 08-07-2014 0:27

Rembrandts 'Portret van Jezus' terug naar het Bijbels Museum

Amsterdam

Vanwege het grote belang van het schilderij ‘Portret van Jezus’, was het Bijbels Museum het bijna een jaar kwijt. Als bruikleen hing het in het Louvre in Parijs, het Philadelphia Museum of Art en het Detroit Institute of Arts.

'Vanaf 8 maart is het werk echter weer terug op zijn vertrouwde plek en te zien in Amsterdam', meldt het Bijbels Museum woensdag. Voordeel van de lange reis is dat er nu veel meer bekend is geworden over het bijzondere werk. Zo is na uitgebreid onderzoek, het werk zoals al werd vermoed inderdaad toegeschreven aan Rembrandt en zijn studio.

Acht Christusportretjes
In totaal bestaan er acht vergelijkbare portretjes van Christus, allemaal in verschillende poses, Het ‘Portret van Jezus’ is er daar één van. Het is het enige waarop Jezus de ogen gesloten heeft. Bij de acht werken lijkt steeds dezelfde man te zijn afgebeeld in verschillende houdingen en met verschillende gelaatsuitdrukkingen.

Zijn ingekeerde en dromerige uitstraling roept medeleven en sympathie op. Het is goed mogelijk dat Rembrandt deze “koppen van Christus” als inspiratie gebruikte voor zijn andere werk. De portretten zijn volgens onderzoekers bijzonder omdat Rembrandt voor deze werken voor het eerst gebruik maakt van een levend model; een jonge Joodse man uit zijn directe omgeving.

De portretten zijn verspreid geraakt over de wereld. De tentoonstelling Rembrandt and the Face of Jezus in Parijs vorig jaar, bracht ze voor het eerst in 350 jaar weer samen. Het samenbrengen van de werken - ook later in de Verenigde Staten - was de uitgelezen kans om de panelen opnieuw te onderwerpen aan verregaand onderzoek. Het doel was vast te stellen welke nu wel of niet zijn toe te wijzen als het werk van Rembrandt.

Toewijzing aan Rembrandt en zijn studio
De kleine poëtische verbeelding ‘Portret van Jezus’ van het Bijbels Museum werd door de wetenschappers daarbij ‘toegewezen aan Rembrandt en zijn studio’.

Ze gaven helaas geen definitief antwoord op de vraag in hoeverre de meester zelf aan het schilderij heeft gewerkt. Omdat het schilderij in ieder geval uit zijn atelier afkomstig is, is de kans groot dat Rembrandt het portret heel kritisch heeft bekeken.

Vanaf 8 maart wordt het ‘Portret van Jezus’ weer gepresenteerd in het Bijbels Museum. Het werk getoond in combinatie met de evangelisten van Jacob de Wit, een werk van Jacob Jordaens en de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De ruimte waar het ‘Portret van Jezus’ is te zien heeft als thema het Nieuwe Testament. Online presentatie
Het Bijbels Museum werkt aan een online presentatie van het portret. Doel is meer achtergrondinformatie bieden en een bredere context. Via de website van het museum kan men van de ontwikkeling hiervan op de hoogte blijven. Het museum nodigt echter iedereen uit vanaf 8 maart het ‘Portret van Jezus’ in werkelijkheid te komen bekijken.
Categorie:
Tag(s):