dinsdag, 10. juli 2012 - 14:19

Studentenhuisvesting Scheldekwartier in nieuwe collegejaar

Vlissingen

Recente cijfers van de HZ University of Applied Sciences wijzen definitief uit, dat bestaande (tijdelijke) huisvesting in Vlissingen niet afdoende zal zijn, om alle nieuwe studenten onderdak te bieden. Daarom zijn de Gemeente Vlissingen en de HZ samen tot een oplossing gekomen.

De behoefte aan studentenhuisvesting in Vlissingen is, volgens de HZ, dusdanig groot, dat betrokken partijen er naar dienen te streven om voor het aankomende collegejaar samen zo spoedig mogelijk 135 tijdelijke units op het Scheldeterrein te realiseren.

Er was al eerder sprake van de bouw van tijdelijke huisvesting voor studenten op het Scheldekwartier (publicatiedatum 11 april 2012). In recente gesprekken met de HZ is echter naar voren gekomen, dat het wenselijk is om zo spoedig mogelijk te voorzien in de behoefte aan meer (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden voor studenten.

De beste plek om op de kortst mogelijke termijn te kunnen starten met de aanleg van de tijdelijke units, is op dit moment rond de bestaande containers ‘Toen en Nu’ en de gerestaureerde Torenkraan, naast de machinefabriek.
Ontwikkelaar NLSV dient zo spoedig mogelijk een voorstel in bij de gemeente, zodat er nog deze zomer gestart kan worden met de aanleg van de studentenunits.

De beoogde studentenhuisvesting op het Scheldekwartier is een tijdelijke oplossing, in afwachting van een definitieve locatie voor meer studentenhuisvesting in Vlissingen. Deze oplossing past binnen het karakter van het Scheldekwartier, waarbij tijdelijk gebruik van de locatie wordt gestimuleerd.

De HZ en Gemeente Vlissingen overleggen nog over definitieve huisvesting van studenten na 2013, om de huisvesting in Vlissingen voor regionale en internationale studenten in de toekomst nog beter te faciliteren. De gemeente wil in ieder geval binnen vijf jaar definitieve huisvesting realiseren.
Provincie:
Tag(s):