woensdag, 9. mei 2012 - 13:47

Verdachte van ontucht Westkapelle pro forma voor de rechter

Middelburg

De zaak van de 60 -jarige man die op 6 september 2011 werd aangehouden in Westkapelle op verdenking van zedendelicten zal op donderdag 10 mei pro forma worden behandeld door de rechtbank te Middelburg. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag laten weten.

In april 2011 werd een aangifte tegen de man gedaan wegens ontucht. Het onderzoek dat daarop volgde leidde op 6 september 2011 tot de aanhouding van de verdachte. In oktober volgde een tweede aangifte. Tijdens het onderzoek heeft een aantal andere personen verklaringen afgelegd over door verdachte met hen gepleegde ontuchtige handelingen.

De zaak stond op 1 maart jongstleden al een keer pro forma op zitting. Na 1 maart hebben zeven nieuwe personen zich tot de politie gewend en verklaard dat verdachte in het verleden ontuchtige handelingen met hen heeft gepleegd. De feiten waar deze nieuwe verklaringen betrekking op hebben, zijn echter inmiddels verjaard. Deze verklaringen zijn daarom ter kennisneming van de rechter toegevoegd aan het strafdossier.

De officier van justitie zal tijdens de behandeling de rechtbank om schorsing van het onderzoek ter terechtzitting vragen omdat de rapportage van het Pieter Baan Centrum, waar de man werd onderzocht, nog niet klaar is. De zaak kan pas inhoudelijk worden behandeld wanneer de rapportage van het PBC binnen is.

De tenlastelegging heeft betrekking op ontucht met acht minderjarigen in de periode vanaf 1993 tot de aanhouding van de man. Dit betreft de twee personen die in 2011 aangifte hebben gedaan en zes anderen die in 2011 verklaringen hebben afgelegd over ontucht door verdachte maar daarvan toen geen aangifte hebben gedaan. Eén van die zes personen heeft onlangs alsnog aangifte gedaan. Tijdens de pro forma zitting zal de datum voor inhoudelijke behandeling van de zaak worden bepaald.
Provincie:
Tag(s):