maandag, 26. augustus 2013 - 11:31 Update: 03-07-2014 0:53

Rechter schorst vergunning voor hotel in Bant

Rechter schorst vergunning voor hotel in Bant
Utrecht

De vergunning voor de realisatie van een hotel in ’t Polderhuis in Bant is door de bestuursrechter in Lelystad maandag in een tussenuitspraak geschorst. De rechter vindt dat de gemeente moet onderzoeken of het beoogde gebruik van het hotel wel binnen het bestemmingsplan past.

De eigenaar van ’t Polderhuis wil het hotel verhuren aan een uitzendbureau dat onder meer arbeidsmigranten huisvest. Een grote groep omwonenden was naar de rechter gestapt. Zij vinden dat wanneer het hotel voor arbeidsmigranten gebruikt wordt, dit geen normaal hotel is en daarom niet in het bestemmingsplan past. De rechter oordeelde dat het college van B&W van Noordoostpolder ten onrechte het beoogde concrete gebruik van het gebouw niet in de besluitvorming heeft betrokken. Omdat pas tijdens de zitting bleek dat het ’t Polderhuis zal worden ingezet als hotel voor arbeidsmigranten, geeft de rechter de gemeente zes weken de tijd om hier in de besluitvorming alsnog rekening mee te houden. Als dat nodig is, doet de rechter daarna een definitieve uitspraak in deze zaak. Omdat nog niet zeker is of de vergunning voor ’t Polderhuis uiteindelijk in stand blijft, heeft de rechter de vergunning voorlopig geschorst. Dit betekent dat er niet gebouwd mag worden en het hotel ook niet open mag.

Niet-ontvankelijk

De rechter verklaarde een groot deel van de ruim veertig omwonenden die in beroep waren gegaan overigens niet-ontvankelijk, omdat zij niet als belanghebbende zijn aan te merken. De Vereniging Dorspbelang Bant, die ook procedeerde tegen de verleende vergunning, werd door de rechter eveneens niet-ontvankelijk verklaard, omdat hun reactie (zienswijzen) op het ontwerpbesluit te laat werd ingediend bij de gemeente.

Provincie: