woensdag, 6. november 2013 - 17:38 Update: 03-07-2014 0:49

De Ronde Venen kritisch over plannen buurgemeente Uithoorn

foto van N201 N196 Amstelhoek | fbf archief
Foto: fbf archief
foto van N201 N196 Amstelhoek | fbf archief
Foto: fbf archief
Mijdrecht

Het college van B en W van De Ronde Venen blijft kritisch over de plannen van buurgemeente Uithoorn bij de uitwerking van plannen voor het Uithoornse dorpscentrum. De Ronde Venen wil dat bij de uitwerking van de plannen rekening wordt gehouden met de belangen van inwoners van De Ronde Venen. Uithoorn gaat in de plannen voor het dorp onder andere uit van het weren van doorgaand verkeer uit het dorpscentrum. Inwoners van De Hoef en Amstelhoek worden hierdoor getroffen.

Uithoorn wil het dorpscentrum, dat nu aan weerszijden van de oude N201 ligt, met elkaar verbinden. 5 november 2013 heeft het college van Uithoorn besloten het functioneel ontwerp van de plannen vast te stellen. Ook zijn uitgangspunten over de winkels, het wonen en het parkeren vastgesteld. Om doorgaand verkeer te weren, wil Uithoorn de provinciale weg oude N201 afsluiten. Inwoners van Amstelhoek en De Hoef, die voor een belangrijk deel zijn georiënteerd op Uithoorn en de voorzieningen van die gemeente, zouden door dit besluit zwaar worden getroffen. Zij maken onder andere gebruik van de basisscholen en winkels aan de andere kant van de Amstel, maar moeten als de weg wordt afgesloten een flink aantal kilometers omrijden om daar te komen.

Het college van De Ronde Venen is gisteren door het gemeentebestuur van Uithoorn geïnformeerd over het Uithoornse besluit. B en W van De Ronde Venen waarderen de toelichting die ze hebben gehad, maar blijven kritisch over de plannen. Ook bevatten de plannen nog veel onduidelijkheden.

Het college van De Ronde Venen ziet dat het weren van doorgaand verkeer kansen biedt voor Uithoorn, maar ook voor De Ronde Venen. Ook Amstelhoek wordt op dit moment doorsneden door de provinciale weg. Het college van De Ronde Venen ziet de thans door Uithoorn gekozen oplossing om doorgaand bestemmingsverkeer slalommend door de parkeergarage te leiden niet als de goede oplossing. Naar de mening van het college zijn er betere opties om doorgaand bestemmingsverkeer te houden bijvoorbeeld door een rechtstreekse route door de parkeergarage of een route via een ring door het dorpscentrum.

Het college van De Ronde Venen wil dat er een goede oplossing komt om de gevolgen van de Uithoornse plannen voor inwoners van De Ronde Venen te beperken. De Ronde Venen vindt het van groot belang dat bestemmingsverkeer vanuit Amstelhoek via de Prinses Irenebrug op een logische wijze door het dorpscentrum van Uithoorn kan blijven rijden, dat er sprake blijft van een snelle (provinciale) fietsverbinding door het dorpscentrum van Uithoorn en dat een goede oplossing wordt gevonden voor het landbouwverkeer en voor het parkeren, waardoor langparkeren in Amstelhoek wordt voorkomen.

Tussen de beide colleges is afgesproken, dat het college van De Ronde Venen een officiële reactie zal geven op de plannen zoals die op 5 november door Uithoorn zijn vastgesteld. Het college van De Ronde Venen zal de plannen daarbij vooral toetsen aan de aan Uithoorn vooraf meegegeven uitgangspunten. Een eerste toets maakt duidelijk dat de nu bekend gemaakte plannen nog geen of onvoldoende rekening houdt met de uitgangspunten die De Ronde Venen heeft gesteld.