maandag, 14. april 2014 - 16:14 Update: 03-07-2014 0:38

Aantal ontvoeringen van kinderen afgenomen

Foto van verkeersbord ouder kind | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Hilversum

Het aantal kinderontvoeringen is in 2013 licht gedaald. Dit blijkt maandag uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) die haar cijfers over 2013 heeft gepubliceerd.

Er zijn 5.734 contactmomenten geregistreerd tussen cliënten en de adviseurs van het Centrum IKO. In de afgelopen drie jaar is het aantal contactmomenten explosief gestegen: van 1.299 in 2011 naar 5.734 in 2013.

Kennis over de gevolgen van een ouderlijke kinderontvoering neemt toe. In het afgelopen jaar zijn 271 kinderen door 174 ouders of familieleden meegenomen. In al deze zaken hadden ouders samen het gezag over de kinderen.

108 ouders namen het kind mee vanuit Nederland naar het buitenland. In de overige 66 kinderontvoeringen betrof het situaties waarbij het kind naar Nederland werd meegenomen of waarbij Nederland als land geen directe rol speelde maar de ouders wel de Nederlandse nationaliteit hadden. Evenals voorgaande jaren wordt het merendeel van de kinderen door hun moeder meegenomen van en naar Verdragslanden ( 69%).

De top drie van Verdragslanden waar het kind naar toe is ontvoerd is:
1. Turkije (14 zaken), 2. België (10 zaken) 3. Duitsland (8 zaken). Opvallend is de stijging van het aantal kinderontvoeringen naar Peru, namelijk van nul naar 4 zaken.

Van de 37 ouders die hun kind ontvoerd hebben van en naar een Niet-Verdragsland zijn 21 ouders uit Nederland vertrokken en 7 ouders naar Nederland gekomen. Er zijn 9 zaken gemeld van een ontvoering van een Niet-Verdragsland naar een Niet Verdragsland (o.a. Curaçao - België).

De meeste ontvoeringen vonden plaats naar Irak. Opvallend is dat het aantal vaders die hun kinderen meenemen naar Niet-Verdragslanden afneemt (20 moeders, 13 vaders en 4 familieleden).

Voor het eerst sinds de oprichting van het Centrum IKO (2006) melden meer vaders dat ze bang zijn dat hun kind wordt meegenomen dan moeders. Adviesvragen over het voorkomen van een kinderontvoering zijn, in vergelijking met 2012, met 28% gestegen.

De 116000 Hulplijn, gefinancierd door de Europese Commissie, heeft in 54 vermissingszaken hulp en begeleiding geboden aan de achterblijvers. In deze zaken werd nauw samengewerkt met diverse politiecorpsen en de Europese 116000-partners in 29 landen (waarvan twee niet-EU landen).

Het Mediationbureau van het Centrum IKO heeft het afgelopen jaar 64 ouders, geholpen bij het oplossen van hun geschil. Meer dan de helft van hen is samen tot een oplossing gekomen. Het streven van ouders om samen het geschil op te lossen buiten de rechtbank om heeft een positief effect op het welzijn van de kinderen.