woensdag, 5. maart 2014 - 20:41 Update: 03-07-2014 0:41

Bezwaar tegen grootste stal in Limburg afgewezen

Foto van melkkoe in stal | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Grubbenvorst

De gemeente Grubbenvorst heeft volgens de rechtbank in Roermond terecht een vergunning afgegeven voor de bouw van de grootste megastal in Nederland. Dit meldt de rechtbank Roermond woensdag.

De gemeente heeft een drietal projectbesluiten vastgesteld en reguliere bouwvergunningen eerste fase verleend ten behoeve van het oprichten van een varkenshouderij, een pluimveehouderij en een bio-energiecentrale te Grubbenvorst.

Het betreft een gezamenlijk initiatief tot clustering van intensieve veehouderijen waarbij meer dan een miljoen kippen en 35.000 varkens zullen worden ondergebracht.

Bezwaar omwonenden
Het door omwonenden ingestelde beroepen tegen de projectbesluiten en reguliere bouwvergunningen eerste fase zijn door de rechtbank ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.