woensdag, 7. oktober 2015 - 17:03 Update: 07-10-2015 17:19

DNB waarschuwt voor harde klappen bij banken en pensioenfondsen

DNB waarschuwt voor harde klappen bij banken en pensioenfondsen
Foto: Archief FBF
Amsterdam

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt woensdag voor de onrust op verschillende financiële markten die is toegenomen door de recente forse prijsaanpassingen op de beurzen.

'De toename van de nervositeit volgt op een periode van lage stress op de financiële markten en kan daarom deels worden beschouwd als een correctie van deze situatie. Daarnaast spelen ook de gevolgen van de groeivertraging in China een rol. Vooralsnog is er geen sprake van brede besmetting in het financiële stelsel', aldus de DNB. 

Banken en pensioenfondsen

Tegelijkertijd moeten financiële instellingen zoals de Nederlandse banken en pensioenfondsen rekening houden met verder toenemende onrust op financiële markten. Een renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank en een heropleving van de Europese schuldencrisis kunnen tot grote prijsaanpassingen op financiële markten leiden, en daarmee een risico voor de financiële stabiliteit vormen zo blijkt uit het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van de Nederlandsche Bank (DNB).

Marktliquiditeit is afgenomen, risicomanagement financiële instellingen moet hiermee rekening houden. Ondanks het creëren van zeer ruime monetaire condities door centrale banken, is de verhandelbaarheid van vermogenstitels (marktliquiditeit) op sommige financiële markten verslechterd. Dit versterkt de volatiliteit op deze markten en vergroot de kans op besmettingseffecten. 

Financiële instellingen dienen daarom rekening te houden met verminderde marktliquiditeit, bijvoorbeeld door het uitvoeren van liquiditeitsstresstesten en maatregelen die financieringsrisico’s beperken. Als financiële instellingen onvoldoende voorbereid zijn op situaties waarin de liquiditeit op markten opeens gedurende lange tijd opdroogt, kan dit tot grote verliezen en financieringsrisico’s leiden, en de financiële stabiliteit raken.

Staatsschuld

Het geleidelijk afschaffen van de voorkeursbehandeling van uitzettingen op staatsschuld is noodzakelijk. DNB benadrukt in haar publicatie dat de voorkeursbehandeling van staatsobligaties in het prudentiële toezicht moet worden afgebouwd. De huidige regels veronderstellen dat staatsschuld risicovrij is, terwijl de Europese schuldencrisis heeft laten zien dat deze aanname niet klopt. 

Categorie:
Provincie: