maandag, 26. januari 2015 - 14:43 Update: 26-01-2015 15:34

Achmea verwacht over 2014 quitte te spelen

Achmea verwacht over 2014 quitte te spelen
Foto: Achmea
Zeist

Achmea verwacht dat het netto resultaat van 2014 rond break-even uitkomt. Dit meldt de verzekeraar maandag.

‘Achmea ligt op koers met haar veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen en verwacht de eerder gestelde doelen voor een reductie van kosten- en arbeidsplaatsen succesvol te realiseren. Als gevolg van de concrete uitwerking van het veranderprogramma, verwerkt Achmea in de tweede helft van 2014 een aanvullende reorganisatielast van circa €150 miljoen’, stelt Achmea,

‘Tezamen met deze aanvullende dotatie in de tweede helft van 2014, komen de totale reorganisatielasten in 2014 uit op circa €230 miljoen. Hierdoor, alsmede door de eerder gecommuniceerde afboekingen op goodwill en immateriële vaste activa in de eerste helft van 2014 van €143 miljoen, zal het netto resultaat 2014 naar verwachting rond break-even uitkomen’, aldus Achmea.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):