vrijdag, 23. december 2016 - 7:47

Bijna 5,6 miljard aan motorrijtuigenbelasting in 2017

Bijna 5,6 miljard aan motorrijtuigenbelasting in 2017
Foto: MV
Den Haag

De overheid heeft voor volgend jaar begroot 5,6 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting te innen, 58 miljoen euro meer dan dit jaar. De belastingopbrengsten stijgen onder andere door afschaffing van belastingvoordelen voor hybride voertuigen. Dit meldt CBS op basis van onderzoek naar de begrotingen voor 2017 van provincies.

De motorrijtuigenbelasting wordt geheven door het Rijk en de provincies. (De belastingbetaler krijgt overigens maar één aanslag.) Het Rijk heft het grootste deel van de motorrijtuigenbelasting, ruim 70 procent. Voor 2017 wordt dit begroot op ongeveer 4 miljard euro. Hoewel het tarief voor het rijksdeel voor reguliere personenvoertuigen in 2017 met 2,7 procent omlaag gaat, zijn de verwachte opbrengsten 24 miljoen euro hoger dan dit jaar. Dit komt onder andere door de beperking van de fiscale stimulans voor hybride voertuigen.

Alle provincies ontvangen meer motorrijtuigenbelasting

De provincies ontvangen in 2017 naar verwachting 34 miljoen euro meer inkomsten uit motorrijtuigenbelasting, in totaal bijna 1,6 miljard euro. De stijging komt vooral door het afschaffen van de gewichtscorrectie voor hybride voertuigen zonder stekker. Deze stijging zorgt in alle provincies voor meer inkomsten. Ook veranderingen in het wagenpark en de hoogte van het opcententarief zijn van invloed op de inkomsten. Het opcententarief stellen de provincies zelf vast.

Drie provincies, Friesland, Flevoland en Gelderland, verhogen hun tarieven. Zij geven aan dat zij dit doen om stijging van de loon- en andere kosten op te vangen. Het hogere opcententarief in de provincie Friesland leidt nauwelijks tot meer opbrengsten (0,5 procent). De opbrengsten in de provincie Gelderland stijgen naar verwachting met 4,7 procent. De overige provincies houden de opcententarieven gelijk of verlagen ze. Zo voert de provincie Zuid-Holland een structurele verlaging van het tarief door en draait de provincie Groningen een eerdere tariefsverhoging terug, waarmee het tarief lager uitkomt dan in 2016.

Een verhoging van één opcent betekent voor een autobezitter een gemiddelde lastenverzwaring van ongeveer 2,50 euro per jaar. Dit kan echter oplopen tot ruim 9 euro voor een voertuig uit de zwaarste categorie.