zondag, 6. november 2016 - 16:35

Minister Kamp leidt economische missie naar Nieuw-Zeeland

Minister Kamp leidt economische missie naar Nieuw-Zeeland
Foto: RVD

Meer en innovatiever samenwerken op het gebied van landbouw, voedsel, water en slimme steden. Dat is het centrale thema tijdens de economische missie in Nieuw-Zeeland onder leiding van minister Kamp van Economische Zaken. Van 7 tot en met 9 november, tijdens deze 94e handelsmissie van het kabinet, verkennen de 59 meegereisde Nederlandse bedrijven de mogelijkheden om met hun Nieuw-Zeelandse collega’s te werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als de toenemende voedselvraag, de verdere vergrijzing en het ontwikkelen van energie-innovaties.

Meer dan verdubbeling Nederlandse export

Hoewel de afstand tussen hoofdsteden Amsterdam en Wellington met ruim 18.000 kilometer groot is, weten bedrijven uit beide landen elkaar steeds beter te vinden. Tussen 2010 en 2015 steeg de export naar Nieuw-Zeeland met 114 procent naar 366 miljoen euro. Ons land is met 2,2 miljard euro na het Verenigd-Koninkrijk de grootste Europese investeerder. Nederland exporteert vooral hoogwaardige machines, vervoersmaterieel en chemische producten. Omgekeerd importeren we uit Nieuw-Zeeland vooral vlees, zuivel en hout. De totale waarde van alle geïmporteerde goederen was in 2015 zo’n 353 miljoen euro.

Minister Kamp: “Nederland en Nieuw-Zeeland kunnen elkaar helpen bij belangrijke uitdagingen. Zo hebben beide landen te maken met vergrijzing en kunnen wij Nieuw-Zeeland ondersteunen op het gebied van landbouw- en waterefficiëntie. Nederlandse bedrijven beschikken met hun innovatiekracht en productiviteit over de expertise om deze en andere vraagstukken het hoofd te bieden. Door de samenwerking te versterken kunnen we deze uitdagingen aangaan en de handel verder laten toenemen.”

Volop kansen voor Nederlands bedrijfsleven

Voor het Nederlandse bedrijfsleven zijn er in Nieuw-Zeeland onder andere kansen op het gebied van Agro & Food, Tuinbouw, Water, en Gezondheidszorg. Daarbij geldt Nieuw-Zeeland als een aantrekkelijk investeringsland. Het land staat bekend als een van de beste landen om een bedrijf te starten en behoort al jaren tot de minst corrupte landen ter wereld. Ook maken de strategische ligging en de vele handelsverdragen, die Nieuw-Zeeland met de sterk groeiende Azië-Pacific regio heeft gesloten, het land tot een springplank naar Azië.

Tijdens het programma staat ook de verduurzaming vande energievoorziening op de agenda. Zo krijgt minister Kamp op woensdag 7 november een rondleiding op het windmolenpark West Wind nabij Wellington. Daarnaast bezoekt de minister op 8 november Christchurch in het kader van Smart Cities. Na de aardbeving van 2011 is de wederopbouw en herinrichting van de stad nog altijd in volle gang. Dit biedt kansen, bijvoorbeeld voor het gebruik van ICT- en datatoepassingen om de stad efficiënt te beheren en besturen. Naast een tour door de stad brengt de handelsdelegatie ook een bezoek aan verschillende startups die werken aan slimme innovaties in Christchurch. Op 9 november woont de minister het Future of Food Forum bij en worden er verschillende samenwerkingsovereenkomsten getekend op het gebied van geologie, het uitbaggeren van havens en productdistributie.